Benefiet moet Mausoleum Oscar Carré redden

14 may 2013
Amsterdam

Het Mausoleum Oscar Carré, ruim 100 jaar na de oprichting nog steeds het pronkstuk van Zorgvlied, is hard aan restauratie toe. Zonder ingrijpen dreigt de laatste rustplaats van Oscar Carré en elf van zijn familieleden verloren te gaan. Het monument op de begraafplaats heeft een cultuurhistorische en architectonische waarde.

Hartjes maakt sinds september 2012 furore als Madame Carré, een intieme solovoorstelling in de grootste kleedkamer van het theater, die wegens succes inmiddels meermalen is verlengd. Wolf schreef ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Carré de publicatie Een plek om lief te hebben - geschiedenis van Carré (Boom 2012).

De opbrengst van beide avonden komt geheel ten goede aan de Stichting Mausoleum Oscar Carré, eind 2011 door Zorgvlied opgericht om het monument te behouden.

De benefietavonden vinden plaats op dinsdag 21 mei 19.30 uur in Klein Carré en woensdag 22 mei om 19.30 uur bij Zorgvlied. Verzamelen bij het entreegebouw van Zorgvlied. Op beide avonden brengt sopraan Ella Rombouts passende (circus)liederen ten gehore.

Op woensdag 22 mei (de sterfdag van Amalia Carré-Salamonsky) wordt, voorafgaand aan de voorstelling in de aula van Zorgvlied, het mausoleum bezichtigd. Marcel Bergen en Irma Clement, auteurs van het boek Wandelen over Zorgvlied, vertellen meer over de huidige conditie van het mausoleum en over de funeraire symbolen die erop zijn te zien.

Kaarten voor het benefiet zijn 25 euro. Reserveren kan op www.carré.nl, bij het bespreekbureau van Carré (0900-2525255) of aan de kassa

Er kunnen ook donaties gedaan worden via banknummer 25.46.44.163 t.n.v Stichting Mausoleum Oscar Carré te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op: www.smoc.nl.