Start sloop en asbestverwijdering Sint Nicolaaslyceum

25 october 2012

Het oude schoolgebouw wordt gesloopt omdat er asbest aanwezig is. De asbestsanering, die daarvoor nodig is, start begin november. Alle sloopwerkzaamheden zijn naar verwachting medio mei 2013 afgerond.

De asbestsanering gebeurt volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit houdt onder andere in dat asbestverwijderaars in beschermende kleding rondlopen. De gemeente ziet er, als opdrachtgever op toe, dat de asbestverwijdering veilig en volgens de regels gebeurt. Het slopen van de gebouwen geeft geluid-, stof- en trillingshinder.

De omgeving en de gebruikers van het gebied zijn geinformeerd. Meer informatie over de werkzaamheden van de asbestverwijdering, sloop en de gezondheidsaspecten is beschikbaar via de website van dienst Zuidas: www.zuidas.nl.