Het Parool; CDA in Zuid: religie in de ban

31 may 2011

De partij valt erover dat het voornemen zich niet beperkt tot religieuze activiteiten, maar ook geldt voor organisaties. "Schokkend dat niet het werk van religieuze instellingen bepalend is voor het ontvangen van subsidie, maar hun grondslag," zegt fractievoorzitter Henk Boes. Hij zal vragen stellen aan het stadsdeelbestuur. Boes heeft al langer zorgen over de koers van het 'profane' bestuur (VVD, PvdA en D66): "Sinds het CDA niet meer iin het bestuur zit, is de teneur religies in de ban te doen." Met het besluit neemt het stadsdeelbestuur afstand van de gemeente, die wel de mogelijkheid openhoudt religieuze activiteiten en instellingen te ondersteunen. http://www.CDAZuid.nl