Succesvolle eerste Buurtplatform Weesperzijde

12 january 2015

De bewoners en ondernemers waren gekomen om samen met bestuursleden van het stadsdeel in gesprek te gaan over wat de Weesperzijdebuurt mooi en aantrekkelijk maakt en welke ontwikkelingen er zijn.

In totaal negen verschillende initiatieven zijn er deze avond gepresenteerd, met bijbehorende dilemma's. Zo gaf het Weesperzijdefestival aan meer donaties nodig te hebben voor komend jaar, heeft het initiatief Vrouwen aan de Amstel nieuwe leden geworven en had de Weesperzijdebuurttuin vragen over watervoorziening. Aan verschillende tafels, en voorzien van posters en ander materiaal, zijn deze vraagstukken verder uitgewerkt. Het Volkshotel bleek een goede locatie te zijn voor deze inspirerende bijeenkomst. De aanwezige bewoners willen graag een vervolg.

In de Weesperzijdebuurt gebeurt veel. De komst van de Amstelcampus brengt zo'n 40.000 nieuwe studenten naar de buurt. Ook de Wibautstraat is volop in ontwikkeling. Daarom is het volgens het stadsdeel belangrijk dat bewoners en ondernemers elkaar leren kennen en op de hoogte zijn van wat er speelt, zodat de verschillende initiatieven niet langs elkaar heen werken. Het Buurtplatform Weesperzijde kan hieraan volgens het stadsdeel een belangrijke bijdrage leveren.