Rainproof Betondorp wint Peilstok 2014

04 december 2014

Juryvoorzitter Pier Vellinga gaf aan dat de jury unaniem gekozen heeft voor Rainproof Betondorp vanwege de kopieerbaarheid elders van het slim meeliften van klimaatbestendigheid met bestaande werkzaamheden.

Rainproof

In Betondorp wordt in een regulier gepland groot onderhoud van wegen en riolering, aanpassingen meegenomen om het gebied meer rainproof te maken. Op een aantal plekken in de openbare ruimte zijn of worden aanpassingen gedaan om regenwater tijdelijk vast te houden of te geleiden naar plaatsen waar het geen schade veroorzaakt. Geïnspireerd hierdoor heeft woningcorporatie Ymere ondertussen in Betondorp 400 schuurtjes voorzien van een groen dak.

De Peilstok

De Peilstok 2014 is een prijs van het ministerie van I&M voor projecten die anderen inspireren om klimaatbestendig en waterrobuust te denken en te handelen. Het zijn tastbare en zichtbare projecten die op bijzondere, innovatieve wijze tot stand zijn gekomen en aanzetten tot navolging.