Prijsvraag toepassing zonnepanelen op dak pakhuis De Zwijger

19 september 2014

De lessen die daaruit geleerd worden, zullen worden toegepast op andere monumentale panden.

Amsterdam heeft meer dan elf vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Een deel daarvan is echter 'monumentaal' of beschermd stadsgezicht. Hoe kun je de historische waarde van die panden behouden en toch zoveel mogelijk vierkante kilometers benutten? De initiatiefnemers verwachten dat de uitslag van de prijsvraag Zon op de Zwijger hier meer inzicht in biedt.

Ruimte voor vernieuwing

Met de prijsvraag Zon op de Zwijger wordt de markt uitgedaagd innovatieve zonnetechnologie toe te passen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld andere typen zonnecellen, andere kleuren en nieuwe bevestigingstechnieken. In de prijsvraag krijgt de markt maximale vrijheid voor creativiteit en vernieuwing. De winnaar mag samen met de initiatiefnemers van de prijsvraag aan de slag om het ingezonden ontwerp daadwerkelijk te realiseren.

Met de oplossingen die voortkomen uit de prijsvraag, wil Pakhuis de Zwijger laten zien hoe nieuwe zonnetechnologie mogelijk is op een monumentaal dak, waar dat met conventionele panelen niet haalbaar was. De prijsvraag moet tevens de technische kennis bij overheid vergroten en in de markt ten aanzien van de mogelijkheden van zonne-energie. Bovendien ontstaat meer inzicht in de vraag of het huidige welstandskader nog aansluit bij de huidige stand van techniek in de zonnesector.

Week van de Energie

De prijsvraag 'Zon op de Zwijger' is vrijdag gelanceerd als feestelijke afsluiting van de Week van de Energie. In deze door Pakhuis de Zwijger georganiseerde week werd gesproken over de 'energieverslaving' van de wereld en hoe energiekoersen kunnen worden gewijzigd om richting een duurzame toekomst te gaan.

De Groene Grachten is projecttrekker van Zon op de Zwijger. De gemeente Amsterdam (Bureau Monumenten & Archeologie, Stadsdeel Oost en Programmabureau Klimaat en Energie) is als adviseur bij dit project betrokken. Stadsherstel, de eigenaar van het pakhuis, neemt de uiteindelijke installatie van het innovatieve zonnesysteem voor haar rekening. Het project is tevens onderdeel van Amsterdam Rooftop Solutions. Een deskundige jury zal de inzendingen van de marktpartijen beoordelen.