Lulu Wang bij documentaire It’s a Girl

22 june 2013

It's a girl gaat over de kwestie dat meisjes in India en China minder 'waard' zijn en dus bij voorkeur niet mogen worden geboren. Als ze al geboren worden en niet geaborteerd, dan lopen ze het risico om alsnog direct na de geboorte te worden gedood. De film geeft een indringend beeld van de positie van vrouwen in India en China. Gelukkig komen er ook sterke vrouwen in de film voor die strijden tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan. Maar ook dat blijkt een lange en taaie strijd. Het CEC heeft samen met de women councel van de internationale organisatie GOPIO deze avond georganiseerd. De avond sloot af met de conclusie dat er ook hier in Nederland het nodige kan worden gedaan. Het CEC heeft toegezegd bij monde van Handan de directeur, dat zij dit zullen oppakken als vervolg.