Nieuwe windmolens in Noord

21 june 2013
Amsterdam

Het bestuur wil de procedure rondom deze plaatsing versnellen en vereenvoudigen en voelt zich daarbij gesterkt door de stadsdeelraad die donderdagavond unaniem instemde met het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling. Hierbij worden de diverse benodigde procedures teruggebracht tot slechts één procedure.

Windenergie
Stadsdeel Noord wil graag samen met bewoners en bedrijven duurzame energievormen realiseren binnen de grenzen van het stadsdeel. Windenergie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het stadsdeel heeft de ambitie om in het jaar 2020, 20 tot 40 procent van het huishoudelijk elektriciteitsgebruik met behulp van windenergie op te wekken. Sinds het najaar van 2012 is het stadsdeel in gesprek met NDSM Energie, een coöperatieve bedrijvenvereniging die windmolens wil gaan exploiteren op het Cornelis Douwesterrein. NDSM Energie heeft hiervoor een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken en werkt nauw samen met Onze Energie, de coöperatieve vereniging van bewoners die met elkaar energie willen produceren.

16.000 huishoudens
'De provincie Noord-Holland zoekt nog plek voor extra windmolens (totaal 100 megawatt extra) en Amsterdam-Noord helpt graag om daar invulling aan te geven. Als het stadsdeel zijn plannen realiseert, voorzien de molens straks 16.000 huishoudens van stroom. Door de verschillende procedures te bundelen kunnen aanvragen zoals die van NDSM energie veel sneller worden afgehandeld', aldus portefeuillehouder Milieu Kees Diepeveen.

Nog maar één procedure
Voordat windmolens gebouwd mogen worden, moeten verschillende ingewikkelde en langdurige procedures doorlopen worden. Bij het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling wordt de planologische procedure gecoördineerd met procedures voor andere te nemen besluiten zoals het verlenen van een bouwvergunning en eventuele andere daarmee samenhangende vergunningen. Dit schept meer duidelijkheid voor de initiatiefnemer, de burger en andere overheden over de projectvoortgang. Voor de aanvraag van NDSM energie betekent dit dat deze begin 2014 en dus nog deze bestuursperiode afgehandeld kan worden.

(Foto: ANP)

Ben jij blij dat er nieuwe windmolens in Noord komen? Of zie je bezwaren? Laat het weten in de reacties onder dit artikel of schrijf mee op dichtbij.