Boorkoppen N/Zlijn gezegend

31 may 2011

Als deken Bakker het wijwater sprenkelt over Barbara, slaan in de feesttent verscheidene mensen een kruis. Zo ook Richard Hontelez, student aan de TU Delft. Hij wilde er beslist bij zijn, net als de andere leden van zijn studentenvereniging de Mijnbouwkundige Vereeniging. Hontelez: 'Ik studeer technische aardwetenschappen in Delft. Ik heb verschillende mijnen in Duitsland bezocht en in elke mijn hebben ze zo'n Barbara staan. Het is de patrones van mijnwerkers en tunnelbouwers. Ik vind het prachtig dat in een vrije stad als Amsterdam deze katholieke traditie in stand wordt gehouden. Bravo.'

Is de Noord/Zuidlijn het mooiste project van Nederland? Hontelez: 'Het is zeker een interessant project. Maar in Delft hebben we een aardwarmteproject dat minstens zo mooi is. We hebben een gat geboord van twee kilometer waaruit warm water wordt gewonnen dat zich op die diepte in de aarde bevindt. Het zorgt straks voor 50 procent van de verwarming van de TU Delft.'

Ondertussen maken schoolkinderen de twee namen bekend van de boorkoppen: Noortje en Gravin. De bedenkster van Noortje vertelt eerlijk hoe ze daar aan kwam: 'Zo heet mijn nichtje.'