D66 wil opschorting vergunningsaanvraag Ymere

26 september 2012

D66 vindt behandeling van de vergunning ongewenst zolang er geen duidelijkheid is over de mogelijke monumentale status van de buurt. Hierover heeft de partij een interpellatiedebat aangevraagd. Gisteren toonde de PvdA ook al haar onbegrip over de aanpak van Ymere

Naast deze mededeling van Ymere verontrust D66 zich over de uitspraken van portefeuillehouder Diepeveen. Die heeft te kennen gegeven weinig juridische grond te zien de sloopvergunningen te weigeren. Dit terwijl de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) inmiddels een procedure is gestart om de Van der Pekbuurt aan te wijzen als ‘beschermd stadsgezicht’. Met het oog op deze mogelijke monumentale status nam de deelraad op 25 april eerder dit jaar unaniem een motie aan om de buurt beschermen totdat hierover meer zekerheid bestaat.

In het raadsdebat van vanavond wil D66 beantwoord zien wat de plannen van Ymere zoals regiodirecteur Ron Onverzaagt afgelopen week in een interview met de redactie van De Echo liet weten, voor de bewoners betekenen. Ook wil de partij weten en of er al een samenhangend plan voor de buurt bestaat, dat als leidraad kan dienen bij renovatie of nieuwbouw. Bovenal wil D66 van het Dagelijks Bestuur weten of zij de onduidelijkheid rondom de monumentale status ook als grond ziet om nu geen vergunningen in behandeling te nemen.

Raadslid Andries Tijssens van D66 zegt: ‘In april gaf de voltallige raad een duidelijke signaal af: maak duidelijke afspraken en kaders voor de aanpak van de buurt, betrek hierin de Deelraad en bewoners, behandel de buurt alsof deze de monumentale status al heeft en voordat dit allemaal duidelijk is, neem geen definitieve besluiten en geeft geen vergunningen af. Ymere nu de mogelijkheid geven te gaan starten met slopen kan niet aan de orde zijn.’