Oudere bewoners blij met leuningen in trappenhuis

21 april 2016
Amstelveen

De bewoners hadden een aanvraag gedaan voor een trapleuning in hun complex. Zij gaven aan graag in hun huidige woning te willen blijven wonen en vroegen daarom om hun trappenhuis toegankelijk te maken voor bewoners op leeftijd. Deze aanvraag is destijds spaak gelopen.

Afgelopen periode is de situatie echter veranderd, waardoor de bewoners meer afhankelijk zijn geworden van een leuning. Wethouder Herbert Raat is kort geleden langs geweest en heeft hij een kijkje genomen in het complex. De gemeente is er samen met Eigen Haard uitgekomen en afgelopen week zijn de leuningen geplaatst in het kader van een collectieve aanvraag.

'We zijn blij dat de woningbouwcorporatie investeert in de bestaande voorraad, net zoals wij dat doen in samenspraak met Verenigingen van Eigenaren (zoals bij Luttickduin). Het zijn vaak de kleine dingen die voor bewoners een groot verschil kunnen maken', aldus Raat. De wethouder doet zoals altijd dan ook de oproep aan alle Amstelveners om bij problemen aan de bel te trekken.