Steeds meer leegstaande kantoren krijgen andere invulling

06 april 2016
Amstelveen

Leegstand van kantoorpanden is een landelijk probleem, maar in de regio Amsterdam is het leegstandspercentage hoger dan gemiddeld. Amstelveen sprong er daarbij negatief uit met een leegstand van 30 procent (circa 250.000 vierkante meter), maar komt dus nu verandering in.

Voor eigenaren levert verhuur van hun panden als kantoorruimte het meeste op. Maar na jaren gehoopt te hebben op het alsnog aantrekken van de markt, gaan ze nu op zoek naar alternatieven. 'We zien een kentering in het denken bij deze marktpartijen. Ook zij zien in dat er geen toename komt van vraag naar kantoormeters en dat ze de kans klein is dat ze hun panden alsnog kunnen verhuren', aldus Veeningen.

Volgens haar krijgt de gemeente inmiddels veel aanvragen om mee te werken aan een nieuwe bestemming voor kantoren. Ze werkt daarbij samen met wethouder Peter Bot (Ruimtelijke Ordening). De gemeente helpt bij het vinden van mogelijkheden en biedt begeleiding bij het vervolgtraject met de bijbehorende procedures. 'We zetten daar stevig op in.'

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen tot omvorming van 75.000 vierkante meter kantoorvloer. De beoogde ombouw van een groot deel van het voormalige KPMG-gebouw tot wooncomplex (circa 41.000 m2) levert daaraan een forse bijdrage.

Hotels

Verder is voor de kantorenlocatie Bavincklaan 1-3 circa 15.000 vierkante meter) is een vergunning afgegeven om dit pand te transformeren tot hotel. Een deel daarvan zal als Aziatisch business center gebruikt worden. Voor het naastgelegen kantoor aan Bavincklaan 5 ligt momenteel een vergunningsaanvraag voor eveneens een hotelbestemming met een oppervlakte van 13.500 vierkante meter.

Voor een kantoor aan Bouwerij 88-90 op bedrijventerrein Legmeer is een vergunning afgegeven tot transformatie naar een eenvoudig hotel. Het gaat hierbij om ca 5.200 meter. Verder worden twee verouderende kantoorgebouwen aan Groenelaan 3 en 5 gesloopt om plaats te maken voor twee appartementengebouwen met circa 134 appartementen.

Daarnaast lopen er volgens Veeningen nog meerdere andere trajecten die mogelijk tot kantorentransformatie leiden. Deze plannen bevinden zich echter nog in een minder vergevorderd stadium. Hoewel niet is zeker is dat deze trajecten daadwerkelijk leiden tot transformatie, noemt ze de hoeveelheid trajecten hoopgevend.

Een handicap bij de transformatie van kantoren in Amstelveen vormt de ligging in de nabijheid van Schiphol. Vanwege het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) mogen onder de vliegroutes geen woningen of onderwijsinstellingen gerealiseerd worden. Dat vormt met name in kantorenwijk Kronenburg een knelpunt.