Protest tegen rekening voor niet-gebruikte zorg

23 march 2016
Amstelveen

Raat heeft VVD-Kamerlid Sjoerd Potters per brief opgeroepen om de zaak op landelijk niveau aan te pakken.

Kafkaësk

Volgens Raat is er sprake van een onaanvaardbare kafkaëske situatie. Die ontstaat als het paar op advies van de nieuwe huisarts alvast een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) aanvraagt voor als het slechter met de man zal gaan. Hij leidt aan een progressieve somatische ziekte.

Op dit moment heeft het paar deze hulp echter nog niet nodig, omdat zijn echtgenote de zorg nog op zich kan nemen. De enige zorg die geboden werd, is 30 minuten per week ondersteuning bij douchen. De eigen bijdrage hiervoor bedroeg in 2015 28,40 euro.

Schrik

Tot grote schrik van de familie Woudstra kregen zij in december een brief dat hij vanaf 2016 op basis van inkomen en vermogen een zogenoemde 'lage eigen bijdrage' gaat betalen van 701,80 euro. Als reden wordt opgevoerd dat de heer Woudstra een Modulair pakket Thuis (MPT) ontvangt. het paar heeft echter nooit een keuze voor een MPT nooit gemaakt.

Het echtpaar besluit direct de hulp bij het douchen af te zeggen en vraagt om opheldering bij berokken instanties. Dan blijkt dat het niet mogelijk is om van de WLZ-indicatie af te komen.'Uw man heeft een progressieve ziekte, zijn situatie zal niet verbeteren, de indicatie klopt en kan daarom niet ongedaan worden gemaakt', kreeg mevrouw Woudstra te horen van een indicatie-adviseur.

Betalingsplichtig

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geeft aan dat in hun systeem een MPT als zorgpakket staat opgevoerd. Zolang dit zorgpakket in het systeem staat, is mevrouw betalingsplichtig voor de eigen bijdrage WLZ, aldus het CAK. Het wel of niet ontvangen van zorg zou niet leidend zijn. De afgegeven indicatie ook niet. Het CAK zou niet in staat zijn dit MPT te verwijderen, dat kan alleen via het Zorgkantoor. Maar het het Zorgkantoor geeft aan dat zij het MPT niet kunnen verwijderen.

Gevolg is dat het paar op 3 maart 2016 de 'beschikking lage eigen bijdrage'" voor 701,80 per kalendermaand kreeg. Per 4 januari 2016 is de heer Woudstra deze bijdrage verschuldigd

Raat noemt de gang van zaken onaanvaardbaar. 'Hoe kan het dat de heer Woudstra een eigen bijdrage moet blijven betalen terwijl hij geen zorg meer afneemt sinds 1-1-2016?'

Landelijk

Hij wijst erop dat dit geval vast niet het enige in Nederland is. 'Deze problematiek heeft niets met (gemeentelijke) zorg te maken, maar alles met landelijke procedures en regels. Daarom heb ik een dringend verzoek aan de VVD in Den Haag gedaan om in deze situatie aan te pakken in het belang van de familie.'