Werkplein brengt vraag en aanbod werk samen

17 february 2016
Amstelveen

'Al u werkt zoekt, kunt u hier terecht', stelt een van de medewerksters tijdens rondleiding van de verslaggever. Het Werkplein gaat vragen van inwoners en aanbod van werk en vacatures bij elkaar brengen. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer geven daarmee gezamenlijk uitvoering aan arbeidsbemiddeling en re-integratie.

'We bieden uitkeringsgerechtigden een springplank om weer aan het werk te kunnen gaan' licht wethouder Maaike Veeningen toe. De bedoeling is dat klanten door informatieverstrekking, werkaanbod en training weer mee kunnen doen door een baan te vinden. Inwoners met of zonder beperking die op zoek zijn naar werk krijgen op het Werkplein actieve ondersteuning. Veel klanten krijgen bij binnenkomst direct een werkaanbod.

Het nieuwe Werkplein beschikt over moderne computerfaciliteiten, waar werkzoekenden zelfstandig of met begeleiding van medewerkers gebruik van kunnen maken. Ook worden er sollicitatie- en motivatietrainingen gegeven, speeddates gehouden en is het actuele werkaanbod in de arbeidsregio Groot Amsterdam in te zien. Verder doet het Werkplein ook zelf aan acquisitie van vacatures bij werkgevers uit de omgeving.

Kledingadvies

'Sinds vorig jaar hebben gemeenten een breder takenpakket gekregen op het gebied van werk en inkomen en dat betekent dat we meer doelgroepen begeleiden. Op het Werkplein hebben we alles samengevoegd zodat meer mensen voor begeleiding kunnen zorgen', aldus wethouder Veeningen. 'We helpen bij het zoeken van vacatures, geven advies over het opstellen van een cv en desgewenst ook over de te dragen kleding bij een sollicitatiegesprek.'

Werkgevers kunnen ook zonder afspraak op het Werkplein terecht als zij personeel zoeken. Ook wordt advies en uitleg gegeven over subsidieregelingen voor het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Werkplein is gevestigd in de ruimte in het raadhuis waar tot juni 2015 het UWV Werkbedrijf gevestigd was. De Amstelveense vestiging ging dicht wegens bezuinigingen bij het UWV. Werkelozen met een WW-uitkering moeten nu naar Amsterdam voor zaken die niet via internet afgehandeld kunnen worden.

Mensen van wie het einde van de WW-uitkering in zicht is zonder een baan te hebben gevonden, kunnen volgens wethouder Veeningen echter ook alvast voor advies terecht op het nieuwe Werkplein. Ze geeft het voorbeeld van een 50-plusser die na lang tevergeefs solliciteren snel aan een baan kon worden geholpen.

Verder wordt onder meer bemiddeling en ondersteuning op maat geboden voor alle doelgroepen van de Participatiewet (ook Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong voor jong gehandicapten) en is er speciale aandacht voor aanpak van jeugdwerkloosheid. 'Alles is gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt', aldus Veeningen.

Ook de Vrijwilligerscentrale heeft een plekje op het Werkplein, mede met het oog op de tegenprestatie die tegenwoordig van bijstandsgerechtigden voor hun uitkering wordt verwacht.