Tijdelijke huisvesting op Green Park voor arbeidsmigranten

10 february 2016
Aalsmeer

Green Park Aalsmeer en de gemeente Aalsmeer willen de direct aanwonenden in een vroeg stadium informeren over dit initiatief. Of dit initiatief daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hangt af van de besluitvorming over de nieuwe structuurvisie voor Green Park Aalsmeer, die binnenkort ter inzage wordt gelegd door de gemeente Aalsmeer. Green Park Aalsmeer zal binnenkort meer communiceren over deze structuurvisie en over de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Het initiatief voor tijdelijke huisvesting kan pas gerealiseerd worden zodra de structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, waarschijnlijk medio juni 2016.

Het initiatief van Nederhome gaat over tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Met tijdelijk wordt een periode van 4 tot 6 maanden bedoeld. De arbeidsmigranten verrichten vaak seizoenswerk bij onder meer FloraHolland of in de sierteelt en wonen tijdelijk in Aalsmeer. Er is veel vraag naar deze vorm van huisvesting. Veel arbeidsmigranten wonen onder onveilige omstandigheden verspreid in de woonwijken en op bedrijventerreinen. De gemeente ondersteunt het plan om huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen.

Molenvlietweg

Een van de locaties die in de concept structuurvisie worden aangegeven als locatie voor arbeidsmigrantenlogies is de locatie aan de Molenvlietweg. En er komen hier dan tachtig woonunits, voor maximaal 250 arbeidsmigranten. Een beheerder zorgt voor een goed verloop op de locatie. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd en kunnen op korte termijn bij een informatiebijeenkomst meer informatie krijgen. Op het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer is bij de Molenvlietweg een geschikte locatie voor de logies van arbeidsmigranten. Het is aan de rand van het bedrijventerrein, nabij de werklocaties als FloraHolland en voorzieningen, zoals winkels. Daarbij is de locatie goed bereikbaar via doorgaande wegen.

Green Park Aalsmeer is al langer in gesprek met de gemeente over verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. In 2014 is het 'Convenant Regio Greenport Aalsmeer inzake huisvesting van Europese arbeidsmigranten in de periode 2013-2018' ondertekend door o.a. de gemeenten van Greenport Aalsmeer, het Rijk, Provincie en uitzendbureaus. In dit convenant is aangegeven dat in de periode tot 2018 binnen de regio Greenport Aalsmeer 1.700 plaatsen voor tijdelijke huisvesting gerealiseerd moeten worden.

Geen vluchtelingen

Toen het Rijk gemeentes verzocht vluchtelingen op te vangen, is deze locatie voor vluchtelingenopvang aangedragen en zijn er gesprekken gevoerd met het COA. Het COA was aanvankelijk enthousiast, maar heeft op 4 januari 2016 laten weten niet op het aanbod in te gaan. Er komt op deze locatie geen opvang voor vluchtelingen. Vervolgens heeft Green Park Aalsmeer met de initiatiefnemer Nederhome de draad weer opgepakt over het realiseren van tijdelijke units voor arbeidsmigranten op deze locatie. Het gaat hier om units voor tijdelijk verblijf.

Nederhome

De initiatiefnemer van deze tijdelijke huisvesting is Nederhome, een onafhankelijke partij die zorgt voor tijdelijke huisvesting. Wat ooit begon met het verhuren van leegstaande woningen aan EU-arbeidsmigranten, resulteert inmiddels in een professionele organisatie die accommodaties ontwikkelt waar tussen de 100 en 350 mensen tijdelijk kunnen verblijven. De sterke behoefte aan arbeidsmigranten, vanuit diverse sectoren van de Nederlandse economie, ligt hieraan ten grondslag. Daarmee is de toenemende vraag ontstaan om gepaste, effici├źnte en specifieke huisvesting te bieden aan het groeiend aantal EU-arbeiders. Nederhome is hierin thuis en heeft meerdere locaties in Nederland met tijdelijke verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten. Hun ervaring is dat deze vorm van huisvesting goed werkt.