Twee kandidaatkopers voor kerk

26 march 2014
Uithoorn

De bedoeling van de afspraken is dat de kerk haar uiterlijk zoveel mogelijk behoudt, wat de gemeente graag wil. De afspraken beogen de monumentale onderdelen van het gebouw, waaronder de torens, het kerkfront en de contouren van het oorspronkelijke middenschip 'op een duurzame wijze' voor Uithoorn te behouden.

De kerk zelf, de pastorie en de bijbehorende gronden zijn eigendom van de parochie. Maar als een koper meer wil dan, dan is de gemeente volgens de overeenkomst bereid het omliggende terrein eveneens in de verkoop te doen, zodat de mogelijkheid ontstaat van herontwikkeling voor het gehele gebied. Die herontwikkeling moet plaatsvinden binnen de kaders van het Masterplan Dorpscentrum. Potentiƫle kopers worden uitgenodigd om creatieve oplossingen te bedenken voor de kerk.

Op de vraag of er al gegadigden zijn, zegt algemeen econoom E. Duijsens van het bisdom dat er gesprekken zijn met twee serieuze belangstellenden. Namen wil hij niet noemen in dit stadium en ook niet wat die na een eventuele aankoop met de kerk willen gaan doen. Een termijn noemt hij ook niet. 'Maar het is wel zo dat de overeenkomst met de gemeente de ontwikkelingen kan versnellen,' zegt hij.

Secretaris Jules Bosma van de EmmaĆ¼sparochie laat zich evenmin uit over de mogelijke toekomstige functie van de kerk. 'Wel is het zo dat het bisdom beperkingen oplegt aan wat er in de kerk komt,' zegt hij. 'Het is niet de bedoeling dat het gebouw een seksclub wordt of een tapijtenhal. Een boekhandel, zoals bijvoorbeeld in Maastricht is gedaan, zou wel een passende bestemming voor de kerk kunnen zijn.'

Wat de kerk kost, wil Duijsens niet kwijt. De koper krijgt wel te maken met de restauratie van de kerk, waarmee volgens Bosma 4,5 tot 5 miljoen euro gemoeid is, nog exclusief de torens. Omdat de parochie de kerk kwijt wil, zijn er volgens Duijsens tot dusver geen pogingen ondernomen om subsidies te krijgen uit monumentenpotjes.

Parochie en gemeente hebben hun juridische meningsverschillen over de kerk bijgelegd.