Ouderenlunch met een traan

31 october 2013
Amstelveen

Jane Lo-Lu is eveneens initiatiefneemster van de ouderenmaaltijd en een van de stuwende krachten. Uiteraard worden de sociale verdiensten van Henri Fu Wen Lo tijdens de lunch herdacht.

Henri Fu Wen Lo, geboren in Shanghai, was vele jaren in zijn geboorteland China sociaal ambtenaar. Hij heeft daarna samen met zijn vrouw Jane Lo-Lu een bekende carrière opgebouwd als exploitant van diverse Chinese restaurants in Nederland. Twee in Amsterdam en daarna het restaurant Jasmijn aan de Amsterdamseweg in Amstelveen, waar al vanuit het einde van de vorige eeuw ieder jaar de Chinese lunch gratis aan Amstelveense ouderen vanaf 75 jaar werd aangeboden.

Henri Lo, onlangs gevraagd naar de grondgedachte van deze leuke traditie, stelde: 'De ouderen van die leeftijd én ouder hebben onze huidige samenleving opgebouwd en daarvoor willen wij hen graag belonen.' Een opvatting, die bij het echtpaar Lo-Lu vanuit het Boeddhisme vorm heeft gekregen.

De Chinese 75-pluslunch, aanstaande vrijdagmiddag in het restaurant van het raadhuis van Amstelveen, is weer mogelijk geworden dankzij samenwerking tussen de gemeente Amstelveen, de Chinese gemeenschap in Amstelveen, het Chinese restaurant New Peking City aan het Binnenhof van Amstelveen en het catering-en partyservicebedrijf Kragtwijk in Amstelveen. Aangevuld als vrijwilligers met enkele actieve burgers, onder meer uit de lokale politiek.