Amstelveense vleermuizenaffaire kost klauwen met geld

31 july 2013
Amstelveen

Raat hoopt dat staatssecretaris Landbouw en Natuur, Sharon Dijksma (PvdA), kritisch naar de zaak zal kijken, omdat het volgens Raat 'zo echt niet langer kan'

Advocaten

De affaire (door de vermoedelijke aanwezigheid van twee gladneus-vleermuizen in een spouwmuur van de Martin Luther King School loopt de sloop van het met asbest vervuilde pand grote vertraging op) legt niet alleen een groot beslag op de ambtelijke capaciteit, ook moet de gemeente advocaten en ecologen inhuren om met het ministerie, dat de sloop in het kader van de Flora en Faunawet op last van een dwangsom stillegde, te kunnen wedijveren.

Onverantwoord

Vrijwel de volledige lokale ambtelijke top is druk met het complexe dossier, dat in korte tijd een enorme omvang heeft gekregen. Wethouder Raat vindt de situatie volstrekt onverantwoord. 'Dit geld komt uit de portemonnee van onze inwoners. In deze tijden is dat niet uit te leggen. We betalen ook nog eens 500 euro per dag voor de inhuur van een beveiligingsbedrijf, dat de veiligheid rond het schoolgebouw moet waarborgen.'

Volksgezondheid

Wethouder Raat startte medio juli met de sloop van het schoolgebouw, ondanks de vermoedelijke aanwezigheid van twee vleermuizen. Gezien de uiterst gevaarlijke situatie rond de school voor omwonenden (onder andere door aanwezigheid van asbest in combinatie brandgevaar) vond hij het onverantwoord vier maanden te wachten op een ontheffing van de Flora en Faunawet en liet de Volksgezondheid prevaleren, zo onthulde het Amstelveens Nieuwsblad op 17 juli.

Pipi 1 en 2

Het ministerie legde vrijwel direct de sloop stil voor het wel en wee van de twee vleermuizen, die binnen het raadhuis inmiddels beter bekend staan als Pipi 1 en Pipi 2, vernoemd naar de namen van de beestjes: Pipistrellus nathusii (ruige dwergvleermuis) en de Pipstrellus pipstrellus (gewone dwergvleermuis).