Overheid zet sloop MLK-school door ondanks vleermuizen

17 july 2013
Amstelveen

'Volksgezondheid vóór vleermuis'

De aanwezigheid van twee vleermuizen, een beschermde diersoort, in het gebouw verbiedt momenteel de afbraak op grond van de Flora- en faunawet. Het leegstaande pand vormt echter een risico voor de volksgezondheid omdat er een gevaar is van brandstichting en de verspreiding van asbest. Ook vindt het college dat langer wachten voor leerlingen, leerkrachten en ouders van de school niet verantwoord is.

Wethouder Herbert Raat (onderwijs, VVD): "Een gemeentebestuur is verantwoordelijk is voor een goede en veilige leefomgeving voor zijn inwoners." Mevrouw Muriël Bos is namens de medezeggenschapsraad van de school enthousiast: "Een zo spoedig mogelijke sloop is gewenst zo niet noodzakelijk."