Gemeentelijke afvaardiging naar Den Haag om toekomst A9

08 april 2013
Amstelveen

De Amstelveense afvaardiging, inclusief communicatieadviseur Mariska Eggerding drie personen sterk, is aanwezig omdat Amstelveen met de voorgenomen ontwikkelingen rond Rijksweg A9 een groot belang heeft.

Herbert Raat: 'Voor onze gemeente is het belangrijk dat er een goede en betaalbare oplossing voor de A9 komt die door het Rijk verbreed gaat worden. Al maanden is er onderhandeld over een goede en betaalbare oplossing. De reden is dat Amstelveen de 100 miljoen euro die in 2007 is toegezegd niet meer kan betalen. De gemeente zou de bijdrage betalen uit grondopbrengsten, echter dit is in deze economische situatie niet meer realistisch, bevestigde vorig jaar nog een second opinion.'

Akkoord

Raat: 'Er ligt nu een ander plan met het ministerie waar het college van B&W akkoord mee is. Alleen de minister moet nog tekenen. Haar handtekening is afhankelijk van de uitkomsten uit het debat. Als er teveel geld naar andere regio's gaat kan het akkoord in gevaar komen. Het Amstelveense college wil dit voorkomen. Extra maatregel bij verbreding van de A9 ter hoogte van Amstelveen zijn noodzakelijk.'

Herbert Raat (VVD): 'Ik hoop dat minister Melanie Schultz en de overige contractpartners snel tekenen. Voor het zomerreces zouden Amstelveners moeten weten waar ze aan toe zijn'.