Digitalisering onderwijs op De Pionier

05 april 2013
Amstelveen

'Om kinderen op eigen niveau optimaal te laten ontwikkelen werkt de Pionier in de groepen 5 en 6 met een aanvullende digitale rekenmethode. Door het gebruik van uitdagende software krijgen kinderen meer plezier in het onderwijs waardoor ze betere resultaten kunnen behalen,' is de visie achter het project.

Schooldirecteur Michel Houttuin: :'De afgelopen maanden hebben we een omgeving gecreëerd waarin kinderen gedurende een deel van de week de beschikking hebben over een laptop of tablet. We starten met rekenonderwijs maar op den duur zullen we ook voor andere vakken met ondersteunende digitale pakketten gaan werken'.

Een goed onderwijsklimaat leidt inde visie van de gemeente tot goed opgeleide inwoners en bevordert de economische bedrijvigheid. Nieuwe technologieën spelen hierin een essentiële rol.

Herbert Raat: 'Dit is een fantastisch prohect. Net als bij fietsen en schaatsen geldt ook hier het gezegde: jong geleerd is oud gedaan. Basisschool De Pionier doet zijn naam eer aan en springt hier op in. Goed onderwijs is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van onze kinderen maar ook voor onze bedrijven. Iedere euro die in onderwijs wordt gestopt, verdient zich dan ook dubbel en dwars terug,' aldus Raat..

De lokale overheid heeft via 'Kwaliteitsimpulsgelden' een subsidie van 33.500 euro aan dhet project toegekend. Basisschool De Pionier zorgt uit eigen middelen voor een verdubbeling van dit bedrag. Daarnaast investeert de stichting 'Weer Samen Naar School' (WSNS) ook 10.000 euro.