Er komt een 'Steve Jobs-school' in Amstelveen

27 february 2013
Amstelveen

Hiertoe heeft onderwijswethouder Herbert Raat (VVD) eergisteren een onderhoud gehad met opiniepeiler Maurice de Hond en Amstelwijs-directeur Frans Cornet.

Omvormen van bestaande school
De Hond is de initiatiefnemer van speciale scholen waar kinderen veel meer gaan werken met elektronische middelen zoals de iPad. Dat kan door een nieuwe school op te richten, maar ook door het omvormen van een bestaande school.

Onderwijspotje
De nieuwe Steve JobsSchool blijft een openbare school met publieke middelen gefinancierd. Vanuit de kwaliteitsimpuls, een onderwijspotje waarin plusminus anderhalve ton zit, zal een bedrag van enige tienduizenden euro’s worden bijgedragen aan de oprichting van de nieuwe school.

Andere scholen willen ook technische mogelijkheden
Ook op andere scholen bestaan al plannen om meer gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden. Raat: ,,In Amstelveen kunnen we dat ondersteunen met geld uit de kwaliteitsimpuls. Scholen kunnen ideeën inbrengen die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De beste ideeën subsidieert de gemeente voor 75 procent waardoor slechts een kleine investering voor rekening van de school komt.” 

SteveJobsSchool is anders
Een Steve JobsSchool moet zich gaan onderscheiden van andere scholen door ruimere openingstijden en flexibeler lestijden. Ook werken in een Steve JobsSchool onderwijs en kinderopvang nauw samen waarmee er meer flexibiliteit is voor ouders. Van hen wordt verwacht dat ze zich actief inzetten voor de school.

'Amstelveen het Silicon Valley van Nederland'
,,Het zou mooi zijn als Amstelveen op onderwijsgebied het Silicon Valley van Nederland zou worden,” zegt wethouder Raat. Hij zegt ,,enthousiast” te zijn over het initiatief ondanks het feit dat ,,technische hulpmiddelen niet de oplossing zijn voor alles.” ,,Goede leerkrachten, die we gelukkig in Amstelveen hebben, zijn net zo belangrijk.”

Amstelwijs
Het Amstelveens Nieuwsblad meldt in de krant van vandaag dat de Tweede Montessorischool (van Amstelwijs) op de nominatie staat te worden omgevormd tot Steve Jobs-school, maar ook de Eerste Montessori-school (eveneens Amstelwijs) is genoemd. De gemeente stelt dat nog niet bekend is welke school van Amstelwijs wordt omgevormd.