'Zing' es' project van start

17 february 2013
Amstelveen

Amstelveen telt drie Rotaryclubs en één daarvan, Rotaryclub Amstelveen, heeft besloten om vanwege het 45-jarig bestaan de komende twee jaar het muziekonderwijs op de Amstelveense basisscholen een impuls te geven.

Charlotte van Zummeren

De gemeente Amstelveen én de plaatselijke muziekschool steunen dit project. In totaal gaat het om een bedrag van ruim vijftigduizend euro waarvan de Rotary meer dan de helft bijdraagt. Voorzitter Gerda Driesen: ,,Zestien basisscholen doen mee. De andere drie hadden geen plek meer in het programma".

Kroning

Op het moment dat deze krant Gerda Driessen sprak, werd net bekend dat Koningin Beatrix zou aftreden en dus op 30 april aanstaande Amstelveen niet zal bezoeken. ,,Dat is jammer, want te muziekschool wilde graag kinderen liedjes voor de Koningin laten zingen van het Zing' es project."

Wat doet het Zing' es project nu? ,,Vroeger waren zanglessen op de lagere school normaal. Nu is dat afgeschaft en dat is doodzonde. We hebben samen met de muziekschool een heel pakket met liedjes samengesteld en dat wordt tijdens de lessen door een docent samen met de kinderen ingestudeerd Dat is het idee van het Zing' es project." Elk van de zestien basisscholen gaat ook nog een optreden geven voor ouders en geïnteresseerden.

Muziekschool

Gerda Driessen legt uit: ,,Het is een idee van de Rotary maar de Muziekschool voert het uit natuurlijk." In het dagelijkse leven is Driessen namelijk rechter en geen zangdocente. ,,De groepen 3, 5 en 7 van vrijwel alle Amstelveense basisscholen leren zingen met extra professionele ondersteuning om zo te bereiken dat de basisscholen weer aandacht geven aan samen zingen, een aandacht die er veelal niet is." Doordat het project twee jaar loopt komen alle basisschool leerlingen vanaf groep 3 aan bod.

Amstelveen kent meerdere serviceclub zoals de Lions, Kiwanis en de Rotary. Serviceclubs als de Rotary hebben 'het goede doel' als uitgangspunt bij hun diverse activiteiten. Idee is de medemens te helpen en te steunen middels diverse projecten en fondsen. Dit is wel een andere type project dan wat je meestal ziet bij de Serviceclubs, waar de aandacht vooral ligt bij zwakkeren in de samenleving zoals steun voor Voedselbanken en de strijd tegen kinderkanker.

Driessen: ,,Misschien is het op het oog wel een ander type project. Maar vergeet niet dat zingen sociaal gedrag helpt te ontwikkelen. Een kind moet samenwerken, wachten op anderen en leren naar elkaar te luisteren." Driessen wil graag het leerproces nog eens benadrukken ,,Tijdens het zingen leert het kind de taal, is creatief bezig, moet zich concentreren en samenwerken. Dit zijn allemaal belangrijke en onmisbare vaardigheden."

In de week van 8 februari was één van de eerste optredens op de scholen en wethouder Herbert Raat was daarbij aanwezig.

Suriname

Het Zing' es mee project gaat zelfs over de gemeentegrenzen heen naar Suriname. Het bleek niet haalbaar om in Suriname lessen op te zetten. De Rotaryclub Amstelveen maakt nu met geld dat door de Rotaryclub Nieuwer Amstel (RANA) is geschonken een film over het project in Amstelveen. Samen met de zangboekjes worden deze ter beschikking gesteld van de Surinaamse basisscholen die daar dan - samen met de Surinaamse Rotary - een eigen project kunnen opstarten. ,,Onze aanstaande voorzitter en mijn opvolgster Anneke Toorop is afgelopen zomer in Suriname geweest en heeft daar al met diverse mensen gesproken. Ze zijn erg enthousiast over het project. Ze hebben er zin an."

Lions

En dat is nog niet alles. Want de Amstelveense Lions die hun 50-jarig jubileum vieren, hebben inmiddels besloten in het najaar van 2013 muziekinstrumenten te schenken aan de basisscholen, zodat het Amstelveense muziekonderwijs ook ná het 'Zing' es' project blijft floreren.

Charlotte van Zummeren is (wijn-)journalist en schrijft voor diverse weekbladen en magazines. Als correspondent van het Amstelveens Nieuwsblad interviewt zij geregeld Amstelveners.