Vrienden Zijdelhofje: 'Geldzucht oorzaak ruiming'

23 october 2012
Uithoorn

'Maandagmorgen om 8.00 uur wilde firma Schijf in opdracht van het bestuur van de Emmausparochie beginnen met het asbestruimen (stenen en ornamenten verwijderen, et cetera: lees verruïneren) van de R.K. begraafplaats aan het Zijdelveld 25, 1421 TJ Uithoorn.

Dit is tegen de zin van alle bezoekers, Uithoornaars en de nabestaanden die al eerder een kort geding tegen het parochiebestuur hebben gehouden. Bovendien loopt er nog een beroep tegen de uitvoering van de ecologische voorschriften bij het ministerie van LNV. (Het parochiebestuur heeft zich namelijk niet gehouden aan het juist uitvoeren van een ecologisch onderzoek naar aanleiding van het aantreffen van de rugstreeppad op het kerkhof.)

Wij zijn vanaf vanmorgen vroeg overgegaan tot een actie om te verhinderen dat zoveel stenen, beplanting en ornamenten worden verwijderd en het straks geen kerkhof meer is, maar één kaal veld. Nu is het tenslotte zo'n mooie, rustieke plek.

Vanmorgen waren wij met ongeveer 20 mensen in staat om de aanvang van het werk te verhinderen.

Het lijkt erop dat wederom geldzucht de oorzaak is van deze snode plannen. Wie niet betaalt, moet het zonder stenen in de toekomst stellen, zodat niemand meer kan zien waar de overledenen begraven liggen. Macht en hebzucht, niet willen overleggen, niet voor een gesprek beschikbaar zijn en geen feeling hebben met de parochianen, is de houding voor de heer Van Bemmelen (vice-voorzitter Emmausparochie), die wij op geen enkele manier kunnen begrijpen. Een parochiebestuur dat haar eigen parochianen schoffeert, past bepaald in de traditie binnen de Rooms-katholieke kerk. Zo wordt de helft van de fusie-parochie in Uithoorn door eigen parochiebestuur afgebroken (Schanskerk + bijbehorende begraafplaats).

Wij willen u vragen om hier aandacht aan te besteden. Wij bewaken het kerkhof de hele week van 7.30 uur tot vrijdagmiddag 16.00 uur.'

Ans van Muijen en Anja van den Wijngaart, Uithoorn