Actievoerders voorkomen grafruiming

23 october 2012
Uithoorn

Volgens het kerkbestuur van de Emma├╝sparochie, de eigenaar van de begraafplaats, leveren de asbestplaten die in graven zijn verwerkt gevaar op voor het nabijgelegen kinderdagverblijf. Ook zouden hoveniers hun werk niet meer willen doen, waardoor de begraafplaats volledig overwoekerd is.

De parochianen verzetten zich tegen de verwijdering van het asbest omdat ze de grafstenen na de werkzaamheden weer op hun plek willen hebben. Niemand wil voor de kosten van deze terugplaatsing opdraaien, dus heeft het parochiebestuur gekozen om de graven definitief te ruimen. Er zijn slechts zeven graven waarvan de grafrechten nog niet zijn vervallen, dus als de plannen doorgaan, wordt het een lege boel aan het Zijdelveld.

De actievoerders blijven de begraafplaats de hele week in de gaten houden. Als het asbestsaneringsbedrijf terugkomt, zullen ze weer worden tegen gehouden.

We houden in de gaten hoe de zaken zich ontwikkelen. Tim Schrama vult dit artikel aan zodra er meer nieuws is.