Grootscheepse controle buslijn 300

24 september 2012
Amstelveen

De controle werd uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, Connexxion, politiekorpsen en gemeenten en was gericht op zwartrijden en agressie in de bus en bij en rondom de bushaltes. Buslijn 300, die van Haarlem naar Amsterdam rijdt (voormalige Zuidtangent) doet ook Amstelveen aan.

Er was gekozen voor een grootschalige controle op buslijn 300 omdat dit een van de weinige buslijnen is waar de reizigers niet instappen bij de chauffeur (open instapregime) waardoor het percentage zwartrijders relatief hoog is. De betrokken partijen spreken van een goede samenwerking en willen deze controles voortaan op structurele basis uitvoeren.

Sinds 2009 werken Connexxion, politiekorpsen en overheden samen om de sociale onveiligheid op buslijn 300 aan te pakken en de veiligheid van de reizigers te waarborgen. Grootschalige controles moeten leiden tot het terugdringen van het percentage zwartrijders, het aanpakken van agressie en een veiliger gevoel van de reiziger.