'Bouw een bootje' project ook in 2013

11 september 2012
Aalsmeer

Wethouder Gertjan van der Hoeven: ,,Het enthousiasme van de kinderen en de leerkrachten, het enthousiasme van de betrokken medewerkers van Koninklijke De Vries en de positieve aandacht in de media zorgen ervoor dat Bouw een bootje ook in 2013 doorgaat."

Sinds twee jaar organiseert de Gemeente Aalsmeer in nauwe samenwerking met onder andere de Stichting Walevenement Aalsmeer en de stichting Westeinder Zeilwedstrijden begin juli nationale zeilwedstrijden in de Regenboogklasse. In het kader van dit Nationaal Regenboog Evenement worden ook kinderactiviteiten gehouden. Zeilschool De Wit verzorgde de afgelopen 2 jaar een prachtige zeilclinic en kinderen konden ook beide jaren genieten van een rondvaart met de Westeinder Rondvaart van Henk van Leeuwen. Dit jaar is 'Bouw een bootje' voor leerlingen van groep zeven aan het programma toegevoegd. Ook dat is een schot in de roos gebleken.

De doelstelling van 'Bouw een bootje' is om kinderen in groep zeven in aanraking te brengen met technisch onderwijs. Dat doel is ruimschoots gehaald. De goede onderlinge samenwerking tussen De Vries, Gemeente en basisscholen is ook een reden om het project in 2013 voort te zetten. Scheepswerf De Vries leverde tien bouwpakketten van multiplex om kleine praampjes van te bouwen. De leerlingen van groep zeven gingen hiermee onder deskundige begeleiding aan de slag. Nadat de tien praampjes in elkaar gezet waren, is er ook nog een wedstrijdje gehouden welke praam het snelst was op het water. De praampjes zullen de komende maanden nog worden gebruikt voor diverse activiteiten. Medio november worden ze openbaar geveild waarbij de opbrengst ten goede zal komen aan de basisscholen als stimulans voor het technisch onderwijs in het lespakket.

Het enthousiasme over het project Bouw een bootje bij de kinderen, begeleiders, publiek en scholen was groot. Vandaar het besluit om dit in 2013 in het kader van het NRE voort te zetten.