'Schanskerk behouden is onbegonnen werk'

16 july 2012
Uithoorn

Volgens Gemeentebelangen en VVD kan niet van de Uithoornse burger verwacht worden dat zij het geld voor het behoud (enkele miljoenen euro's) ophoesten.

Ons Uithoorn pleit ervoor dat de gemeente het bisdom verzoekt 'tenminste minimaal onderhoud' te plegen aan de kerk. Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen) wil weten wat 'minimaal onderhoud' betekent. ,,Hoeveel miljoen moet er tegenaan? Wat doet u als de eigenaar weigert het onderhoud uit te voeren?" Zowel het CDA als de PvdA 'betreuren' de situatie die is ontstaan. ,,Het is jammer", zegt Jordy Keimes (CDA). Maar volgens hem biedt die ook kansen. De stedenbouwkundige verkenning moet erop gericht zijn 'het unieke dorpsgezicht' van het gebied te behouden, met nieuwe stenen. ,,Het gebied moet mooi in één lijn zijn", aldus Keimes. PvdA'er Jan Mollema vindt de verkenning 'een logische stap'. Modern hoeft niet te misstaan, zegt hij. ,,Dat zien we bij hotel Hengelsport waar de voorgevel is behouden. Het behoud van de pastorie en de tuin vinden wij belangrijk."

Wethouder Jeroen Verheijen vraagt zich letterlijk af wat Ons Uithoorn precies wil. ,,Wat wilt u bereiken? U kent de feiten. Als u wilt dat iemand zijn gebouw onderhoudt, kunt u 'm ook zelf daartoe oproepen." Met de verzoeken van PvdA en CDA wordt al rekening gehouden, zegt Verheijen. ,,We houden er rekening mee dat er een bijzonder gebouw staat." Mollema bedoelt vooral dat als je nog iets wilt en kunt behouden, dat dat dan de pastorie en de tuin zijn. ,,Dat kun je inplannen. Het gaat nu om de sloopvergunning voor de kerk. Als we dan een authentiek stukje willen behouden, zorg dan voor de pastorie en de tuin."

VVD'er Roosendaal stelt voor om de tuin dan openbaar te maken, zodat het waarde toevoegt aan de omgeving. ,,Daar ben ik het volkomen mee eens", besluit Mollema.

Volgens Verheijen zijn de plannen van PvdA en VVD 'te prematuur'. ,,Het is een verkenning, geen programma van eisen." zegt hij. Daarbij is het college geen eigenaar, wat aan wie verkocht wordt, is aan het bisdom. Met Ons Uithoorn en Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen) op persoonlijke titel als tegenstemmers, wordt het plan voor de stedenbouwkundige verkenning aangenomen door de raad.