'Per direct sloopaanvraag Schanskerk'

05 june 2012
Uithoorn

De gemeente heeft geen geld om bij te springen en zelf kan het bisdom de kosten van renovatie en onderhoud niet dragen. De kosten voor restauratie van de kerk inclusief de torens werden in februari geraamd op minimaal 4,4 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat de parochie een sloopaanvraag indient. In 2008 werd ook al een verzoek daartoe ingediend bij de gemeente, maar die heeft daar, volgens de parochie, nooit op gereageerd. Wel stond de gemeente na acht maanden toe dat er netten om de torens werden gespannen.

Hieronder de brief van het bisdom en de parochie. De gemeente heeft nog niet gereageerd.

'In een brief van B en W aan het bisdom van Haarlem-Amsterdam d.d. 30 mei wordt aangegeven dat het college het herhaalde aanbod van de parochie om de torens, vanwege het beeldbepalend karakter voor Uithoorn, 'om niet' over te nemen, nu definitief afwijst. Dat was en is voor parochie en bisdom evenwel een noodzakelijke voorwaarde om mee te kunnen werken aan herontwikkeling van voorzieningen achter de torens, mogelijk met behoud van een kapel.

Gezien de funderingsproblemen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten, is behoud van het kerkcomplex voor de parochie, zonder substantiƫle gemeentelijke participatie, uiteraard volstrekt onmogelijk. Ook is het onrealistisch te verwachten dat voor eventuele herbestemming van het kerkvolume, inclusief herstel en onderhoud van de torens, zich wel kandidaten zullen melden. Dit is de afgelopen jaren niet gebleken. Daar zijn nog eens de funderingsproblemen bovenop gekomen.

Het rapport van Wareco stelt dat er niet veel tijd meer is voor besluitvorming. De gemeente geeft aan dat er wellicht meer aanschrijvingen zullen volgen. Gelet op het bovenstaande en gelet op de recente handelwijze en uitlatingen van B en W met betrekking tot de door B en W geconstateerde veiligheidsrisico's, resten parochie en bisdom niets anders dan per direct een sloopaanvraag voor het gehele complex in te dienen.'