Gemeente: 'kosten maatregelen voor parochiebestuur'

21 may 2012
Uithoorn

Wethouder Jeroen Verheijen klopt twee keer met zijn vuist op de muur van de kamer van de burgemeester. Twee doffe dreunen zijn te horen. ,,Zo hoort een muur te klinken", zegt hij. Vervolgens klopt hij twee keer op de tafel, die een stuk holler klinkt. ,,Zo klinken de torens van de Schanskerk", zegt hij ernstig.

Het verhaal rond de Schanskerk is erg ingewikkeld. Verheijen en burgemeester Oudshoorn lichten de gebeurtenissen van de afgelopen weken toe in een kantoor met uitzicht op de Schanskerk. Volgens burgemeester Oudshoorn moet de evacuatie van 10 mei helemaal los worden gezien van de discussie rond de sloop. ,,Dit stuk van het verhaal speelt pas sinds kort. Op 25 april kregen wij een rapport van bureau Delfgou, dat de bouwkundige staat van de Schanskerk had onderzocht. Daarin stond dat de staat van de kerk sinds de vorige rapportage in 2010 ,,in het kwadraat verslechtert". Een ernstige situatie dus", aldus Oudshoorn.

,,Op basis van het rapport heeft het college op 8 mei een last onder bestuursdwang opgelegd aan het parochiebestuur. Daarin stond dat de pastorie vóór 10 mei 17.00 uur moest zijn ontruimd. Verder moesten de kerkklokken worden gezekerd en de stalen kruizen worden verwijderd." Nog voordat het parochiebestuur aan deze eisen kon voldoen, greep de gemeente echter in. ,,In de ochtend van 10 mei ontvingen wij bureau Delfgou nogmaals op het gemeentehuis. We hadden inmiddels namelijk het standpunt ingenomen dat niet alleen het kerkgebouw, maar ook omwonenden gevaar liepen. Op basis van wat Delfgou ons toen vertelde, zijn we overgegaan tot de noodverordening."

Het grootste gevaar zat hem volgens de gemeente in de kerkklokken en de ornamenten op de kerk. ,,Het ophangsysteem van de klokken was gecorrodeerd. Die dingen zijn zo zwaar dat ze dwars door alle vloeren gaan als ze los raken. Als gevolg daarvan kan de hele toren neerkomen. Sommige ornamenten zaten zo los dat ze met de hand konden worden verwijderd. Bovendien was het net dat de parochie in 2008 aanbracht verrot."

Kosten

De maatregelen die totnogtoe zijn getroffen zijn volgens de gemeente ,,niet goedkoop''. ,,De gemeente heeft deze kosten voorgeschoten, maar ze worden verhaald op het parochiebestuur. De schadeclaims van omwonenden en ondernemers worden op dit moment nog verzameld. Ik kan nog niet vertellen bij wie deze terechtkomen."

Volgens de gemeente moet deze noodsituatie los worden gezien van de discussie omtrent het eventuele behoud van de kerk. ,,Of die kerk nu wordt gerestaureerd of gesloopt, wij willen dat de situatie veilig is." Desondanks nadert ook de langslepende zaak rond de kerk zijn climax. Voor het einde van deze maand komt het college met een standpunt. Vervolgens wordt de kwestie in de raad besproken, zodat de gemeente voor 30 juni een standpunt naar buiten brengt.

,,Maar dat standpunt is natuurlijk niet bindend, want de eigenaar van de kerk beslist uiteindelijk over het gebouw", besluit Oudshoorn.