'Aanhoudende scooteroverlast in Stadshart Amstelveen'

04 august 2011
Amstelveen

,,Er is nog nooit een bekeuring uitgedeeld aan een scooter die door het voetgangersgebied scheurde en er is nog nooit een verkeerd geparkeerde scooter verwijderd.  Zij rijden en staan dus nog gewoon overal, hoogstens iets minder dan vroeger. Alle kosten en moeiten zijn grotendeels verspild geweest. Het gezag van overheid en politie is een lachertje," zo schrijft Van Waning.

Zwart-wit
De kritische Stadshartbewoner Van Waning, die al jaren een gevecht voert tegen overlast in het centrum, schreef onder meer aan wethouder Raat: ,,Hoewel de regels voor scooters in het Stadshart al bijna een jaar lang op allerlei manieren bekend zijn gemaakt, worden die nog steeds niet gehandhaafd.  Onlangs heeft de gemeente Amstelveen op het Stadsplein de grote borden met Waarschuwing! weggehaald. Daarop stond dat verkeerd geparkeerde scooters zouden worden verwijderd. Die borden hadden daar ruim een half jaar op zo'n zes verschillende plaatsen gestaan. Zij hadden eerst een witte achtergrond, toen een zwarte en daarna weer een witte. De teksten waren inmiddels zodanig verbleekt dat zij nauwelijks meer te lezen waren."

Verboden
Van Waning constateerde dat er, ondanks eerdere borden en het uitdelen van folders, onlangs  bij de ingangen wéér nieuwe borden  zijn opgehangen: ,,De tekst is (eindelijk) duidelijk: "Stadspleinregels. Scooters, brommers en snorfietsen zijn verboden." Daarbij wijst hij op de gemeentelijke www.amstelveen.nl/stadspleinregels."
Van Waning, hij fotografeerde in de afgelopen jaren talloze overtredingen (foto), verzoekt wethouder Raat ,,vriendelijk om de (inmiddels duidelijke) regels met betrekking tot scooters in het Stadshart merkbaar te willen (laten) handhaven, door wie dan ook."

Herbert Raat
Wethouder Herbert Raat stelt in een reactie dat de scooteroverlast in het Stadshart al geruime tijd de aandacht heeft van het college. ,,Zowel politie, bikers als straatcoaches hebben een duidelijke opdracht om tijdens surveillances op te treden tegen scooteroverlast in het Stadshart. Er wordt door hen weldegelijk opgetreden. Het is ook u niet ontgaan dat wij met verschillende acties proberen om de scooteroverlast daarnaast op andere wijze te bestrijden. Dat neemt niet weg dat overlast door scooters nog altijd voorkomt. Dat tonen uw foto's ook aan."

,,De redenen waarom er nog altijd scooteroverlast bestaat in het Stadshart is enerzijds een gevolg van het feit dat continue surveillance niet kan en anderzijds omdat rijwielen (waaronder scooters) volgens recente jurisprudentie zonder waarschuwing alleen dan weg gehaald mogen worden wanneer zij voor aantoonbaar gevaar zorgen. Zoals ook op uw foto's te zien is, is dat vaak niet het geval.  Ik begrijp dat u zich ergert aan de scooters, maar zoals u zult begrijpen doen wij het nodige om het Stadsplein leefbaar te houden."