'Studentenwoningen in verlaten Olmenhof'

29 may 2013
Amstelveen

VVD-wethouder Herbert Raat was daarover zeer ontstemd en is inmiddels in overleg met eigenaar Woonzorg Nederland, om het pand nieuw leven blazen in te blazen. Raat nam het Woonzorg aanvankelijk kwalijk dat de organisatie de huidige situatie ongemoeid wilde laten, zo publiceerde De Telegraaf en het Amstelveens Nieuwsblad.

Raat noemde het dichtgespijkerde pand een 'welstandsexces'. 'In Amstelveen gelden voor iedereen dezelfde regels of je nu rijk of arm bent. Of je nu in een flat, villa of woonwagen woont, we laten onze gemeente niet verloederen. Dit geldt ook voor een grote wooncorporatie als Woonzorg Nederland,' aldus Raat.

Een gesprek tussen Woonzorg en een gemeentelijke delegatie (bestaande uit wethouder Raat en gemeentesecretaris Rein Schurink) heeft inmiddels vruchten afgeworpen. Raat voegt toe dat er volgende week meer duidelijkheid komt.