Inventarisatie aanleg snel internet buitengebied

22 april 2016
Nieuwveen

Voor inwoners die in de kernen wonen is het waarschijnlijk een onbekend fenomeen, maar bewoners van de buitengebieden (buiten de bebouwde kom) is het dagelijkse praktijk: filmpjes die eindeloos bufferen, het binnenhalen van foto's dat minuten duurt en het versturen van bestanden kost zoveel capaciteit dat minutenlang geen internetverkeer mogelijk is. De trage internetverbinding komt omdat inwoners en bedrijven van het buitengebied nu veelal geen kabel hebben en gebruik maken van traag internet via DSL / telefoonlijn of dure alternatieven gebruiken, zoals satellietinternet.

Binnen de Nieuwkoopse gemeenteraad is dit onderwerp als een maatschappelijk probleem voor de leefbaarheid op de agenda gezet door alle politieke partijen. De werkgroep Breedband, bestaande uit een groep bewoners en raadsleden, ondersteund door DICO Breedband Buitengebied, heeft in februari besloten de animo voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente te gaan inventariseren en bundelen. Als 60 procent aangeeft van snel internet gebruik te willen maken en bereid is hiervoor een contract aan te gaan, zijn verschillende bedrijven bereid dit aan te leggen. Bij voldoende aanmeldingen beginnen dit jaar de werkzaamheden al.

Peilen

De komende tijd wordt campagne gevoerd om de animo onder bewoners van het buitengebied te peilen. Werkgroep Breedband heeft hiervoor DICO Breedband Buitengebied uit Waverveen in de arm genomen. Een aantal van op dit moment vijftien inwoners uit het buitengebied, die al hebben aangegeven van snel internet gebruik te willen maken, treedt als ambassadeur op.

Raadsleden Leon Zoet, Berry Dors en Jan Hardenberg: 'Een snelle internetverbinding is tegenwoordig, net als gas, water en elektriciteit, een nutsvoorziening en een eerste levensbehoefte. Bijna alle informatie wordt via internet gedeeld en om daar gebruik van te kunnen maken, is een goede en snelle verbinding noodzakelijk. Daarnaast is er veel economische bedrijvigheid in het buitengebied en op de bedrijventerreinen die belang hebben bij een snelle internetverbinding.'

Inwoners en bedrijven die meer informatie willen en / of zich willen aanmelden, kunnen dat doen via www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl (tegen een kleine kostenvergoeding).