Gemeente Nieuwkoop: 'Goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten belangrijk'

09 september 2013
Nieuwkoop

Binnen Greenport Aalsmeer wordt actief gewerkt aan mogelijkheden om de huisvesting voor Oost-Europese arbeidsmigranten te verbeteren. Een concreet resultaat is het regionale convenant inzake huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de periode 2013-2018. Zes gemeenten, werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters ondertekenen dit convenant 12 september.

Tijdelijk onderbrengen
Ook gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten goede huisvesting krijgen. Er zijn al afspraken gemaakt met Langstraat Recreatie die op de ijsbaancamping in Ter Aar chalets verhuurt aan uitzendbureaus die daar tijdelijke arbeidsmigranten onderbrengen. In overleg met de gemeente worden de migranten geregistreerd. Op de camping krijgen zij voorlichting, kunnen eventueel onder begeleiding naar een arts of het ziekenhuis en krijgen de gelegenheid de Nederlandse taal te leren. Verder zijn inmiddels een aantal documenten, formulieren en brochures vertaald. Op deze manier hebben de arbeidsmigranten optimale mogelijkheden om zelfstandig hun weg te vinden en zich te registreren in het GBA.

Kanttekeningen
Nieuwkoop ondertekent het convenant, maar plaatst wel kanttekeningen. De gemeente gaat niet actief deelnemen aan de bed-voor-bed-regeling en zij staat werkgevers niet toe huisvesting te bieden aan zijn werknemers op het eigen erf. De gemeente biedt plaats aan driehonderd arbeidsmigranten, wat overeenkomt met het geschatte aantal arbeidsplaatsen in de gemeente.