Gezelligheid in De Huiskamer

13 november 2012
Noorden

Binnen een paar weken ontvangen de bewoners de sleutel van Woning Stichting Nieuwkoop, de eigenaar van de acht appartementen. In het laatste appartement op de galerij komt een gemeenschappelijke huiskamer. In deze ruimte zijn alle 55-plussers in Noorden die gezelligheid zoeken, welkom.

 

Vertrouwen

Drie jaar geleden zette Mia Vork de eerste stappen. 'Ouderen willen het liefst zelfstandig blijven wonen, maar in Noorden zijn hiervoor geen voorzieningen. Dat zette mij aan het denken. Het idee voor zorgappartementen met een huiskamer die geleid wordt door vrijwilligers, sprak mij direct aan', legt Vork uit. Zij schreef een plan, deed zelf onderzoek onder Noordenaren naar de vraag naar zorgappartementen en ging in gesprek met gemeente Nieuwkoop en Woning Stichting Nieuwkoop. 'Zowel de gemeente als de woningstichting hadden vertrouwen in dit project. Zij hebben voor de komende vijf jaar subsidie toegekend. Met steun van de Stichting Huiskamer Noorden zijn de plannen verwezenlijkt'.

Praatje

'Om de Huiskamer in te richten en te laten draaien, zijn we op zoek gegaan naar sponsors en hebben we fondsen aangeschreven. We zien dat het project leeft en in het kader van het maatschappelijk belang hebben bedrijven en instanties goederen en diensten beschikbaar gesteld'. De Huiskamer draait, als alles volgens plan verloopt, vanaf 1 december. Veertig vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld. 'We willen van 's ochtends 10 tot 's avonds 10 de Huiskamer openstellen. Voor een kopje koffie, een praatje of een spelletje. Bewoners kunnen hier met hun bezoek terecht. Het is de bedoeling dat er ook een warme maaltijd gekookt gaat worden. Daar kunnen bewoners zich dan vooraf voor opgeven'.

 

Gezellig

Het moet vooral gezellig worden in De Huiskamer. Een potje kaarten, een muziekavond, een filmmiddag, ideeën zijn er genoeg. 'We willen geen concurrent van De Rietzanger zijn. Dit is kleinschaliger van opzet. We hebben hard aan de weg moeten timmeren, maar er is draagvlak. Het project leeft en mensen vragen zelfs of ze op de wachtlijst kunnen. Maar die is er nog niet'. Vork spreekt de hoop uit dat het project zich uitkristalliseert naar andere kernen.

De stichting zoekt nog enkele vrijwilligers voor overdag. Informatie bij Mia Vork 06-24638949.