Historische bokpalen blijven beeld bepalen

07 september 2012
Zevenhoven

De houten bokpalen voorzagen vroeger het platteland van elektriciteit. Palen hielden de kabels hoog en waren soms voorzien van een lantaarnpaallamp. In de jaren zestig en zeventig verdween het elektriciteitsnetwerk onder de grond en verdwenen één voor één alle bokpalen. Ook bijna in Zevenhoven.

De oude elektriciteitspalen waren lange tijd onderwerp van gesprek. Ze stonden in de gemeente Liemeer op de monumentenlijst. De palen waren echter zo slecht, dat ze een gevaar opleverden. Ook de bedrijfszekerheid van het leveren van energie was met het oude bovengrondse niet langer te waarborgen. Energietransporteur Liander, eigenaar van de palen, wilde de oude palen dan ook verwijderen en er nieuwe, moderne en energiezuinige lantaarnpalen voor in de plaats zetten.

Oplossing

De diverse partijen, gemeente, Liander, bewoners en de Historische Kring Liemeer gingen om de tafel en vonden een risicoloze oplossing die het historische beeld behoud. Zij besloten de slechtste palen direct te verwijderen. Daarna heeft Liander de minst slechte palen voorzien van nieuwe armaturen en teruggeplaatst aan de andere zijde van de weg. Om het beeld af te maken zijn er nepdraden tussen gehangen. 'Op deze manier is in Zevenhoven nog echt te zien hoe het typische polderlandschap er vroeger uitzag,' zegt wethouder Trudy Veninga.

Naast de herplaatste historische palen, is op het lagere deel van de dijk nieuwe straatverlichting aangebracht. Op deze manier is oud en nieuw samengebracht en is de openbare weg weer voldoende verlicht. Veninga: 'De draden tussen de palen hebben nog een functie. Tijdens de trek rusten veel boerenzwaluwen op de draden. Ook dat beeld gaat door deze oplossing niet verloren. Ook zijn de nieuwe armaturen een stuk energiezuiniger dan de oude kappen.'

Met de Historische Kring Liemeer blijft de samenwerking voortduren. Voor de langere termijn moeten nog (financiële) middelen gevonden worden om de palen ook in de verre toekomst te behouden. Inwoners die daar actief aan bij willen dragen, kunnen zich wenden tot de Historische Kring Liemeer of de gemeente.