Flevolandse kunst op Symposion Gorinchem

29 may 2015
Almere

De kunstzinnige uitgangspunten zijn dezelfde als die van de vorige edities, maar de opzet zal breder zijn. Thema van de nu gekozen opzet is 'De Twaalf Provinciën'. Er werd in elke provincie een representatieve ambassadeur gezocht om een aantal kunstenaars voor te dragen die een bijdrage konden leveren aan het thema van dit tentoonstellingsevenement. Vooral kunstenaars die zich nog moeten bewijzen krijgen een kans. De kwaliteit van de voorgedragen werken werd beoordeeld door de raad van advies van het Symposion.

Vanuit alle provinciën zullen deze zomer meer dan 400 kunstwerken geëxposeerd worden in binnen- en buitenlocaties dichtbij of in het centrum van Gorinchem. Provincie-ambassadeur voor Flevoland, Almeerder Hein Walter, stelde een groep Flevolandse kunstenaars voor aan de kunstcommissie van de manifestatie. Mariël Bisschops, Rob van den Broek, Kees de Kloet, Ninette Koning, Karin van der Molen, Sonja Rosing, Ingrid Slaa, Jeroen Stok, Marisja van Weegberg en Hein Walter zelf.

,,We leven in een flexibele tijd en vrijheid is ons grootste goed. Wie niet een beetje wendbaar is, die redt het niet", aldus Walter. ,,Dus komen er vast veel werken te staan en te hangen die misschien wel verwant lijken te zijn met de oude geometrie, maar goedbeschouwd toch erg anders zijn. Veel vrijer. Symposion 2015 zal in ieder geval vanuit Flevolands oogpunt het best wordt getypeerd als een uiting van een eigentijdse kunststroming: het Pragmatisch Geometrisch Constructivisme!"

Symposion wordt op zaterdag 6 juni officieel geopend door prinses Beatrix. De manifestatie duurt tot eind augustus en de toegang tot alle locaties is voor het publiek gratis.