Hoe zit het met de natuur in de Oostvaardersplassen?

12 april 2013
Almere

Die laatste twee, zijn dierenrassen, die gefokt zijn door de gebroeders Heck en De heer Konick. De beruchte heer Adolf Hitler liep helemaal weg met deze dieren. Ze hadden een zwakke afspiegeling van de oeros en het oer paard. Wel harde dieren die tegen een stootje kunnen. Daar hield Adolf Hitler wel van, daar hij ook een fokprogramma had, om de Arische mens zo te ontwikkelen, dat die ook tegen een stootje konden.

De heer Vera, had het idee gekregen, om deze dieren in een afgerasterd gebied los te laten. Alle vergunningen waren in orde. Dit zou de nieuwe wildernis worden. De enige echte wildernis in Nederland. In 2010 bleek, dat de dieren tegen de hekken botsten. Letterlijk en figuurlijk. Het werd een nationaal schandaal.

Wat is er 2013 aan de hand?
Dieren sterven als ratten in de Oostvaardersplassen. Er wordt niet bijgevoerd. Als een dier niet op zijn poten kan staan, krijgt het een genadeschot. Dat moest van de regering. Dieren mochten niet zelf meer dood gaan. Terecht natuurlijk, maar de heer Vera maakte wel veel bezwaren. Zijn experiment, het bewijs, dat grote hoefdieren het Nederlandse landschap hadden bepaald, moest blijkbaar wel overeind blijven.

Wat is er veranderd in die drie jaar?
Geen enkel bericht over de dieren in de Oostvaardersplassen. Ja, toch, een boswachter, die een veulen fotografeert in een volledig uitgeleefd gebied. Er is nog hoop, moet dat waarschijnlijk zeggen. Maar geen pers, die er op reageert. Dat alles gebeurt wel onder de neus van de pers. Is de nationale pers in slaap gevallen? Zitten enkele miljoenen Nederlanders te slapen? Is hun crisis zo erg dat er geen aandacht meer is voor dierenleed?

Voor wat Elsevier drie jaar geleden kopte: “De Oostvaardersplassen een mislukt experiment”. Ja, juist. Het is een experiment. Is het ethisch om voor een experiment jaarlijks zoveel dieren op te offeren? Dichtbij.

De nieuwe natuur
Randstedelingen, die denken dat moeder koe geen hoorns heeft. Die in de zomer na een bezoek ontdekken, dat moederkoe wel hoorns heeft. Kuddes die voorbij trekken. Dat is voor hen de natuur van hun leven. Een moment van kitsch. Aangemoedigd door Staats Bosbeheer. Dit is de nieuwe natuur voor hen.

Als er dan ook nog wolven komen in deze uit geleefde vlakt. Dan is het voor hen, en ik kan niet anders zeggen, dat het gebrainwashte mensen zijn. Door de kuddes is de aarde vertrapt. De schors van de bomen is er af gevreten. De boom sterft. Geen dekking in zomer en winter. Door de uitwerpselen van de dieren, zowel de grote grazers als de ganzen, die daar ook zijn, gaat de biodiversiteit kapot. Juist voor die biodiversiteit, krijgt Staatsbosbeheer subsidie. Alterra heeft in het onderzoek aangetoond, dat de mest van de grauwe gans grote schade veroorzaakt aan de biodiversiteit. De mest van de grote hoefdieren zal dit ongetwijfeld het zelfde doen.

Waar bestaat nu juist natuur uit?
Juist, die hele kleine dingen. Daar begint de biodiversiteit mee. Niet honderden grote grazers. Die vernielen juist dat kleine. Het experiment Oostvaardersplassen is mislukt, zoals is geschreven. Zolang kleine plantjes, insecten, organismen geen kans krijgen. Dat is wanbeheer, zowel naar de bezoeker van de Oostvaardersplassen, als naar de grote grazers.

Vera heeft bewezen, dat hij geen enkel inzicht heeft in de natuur. Hij wil groot zien, en waarschijnlijk ook zijn. Hij sleept een groot gedeelte van de Nederlandse politiek, in deze kitch-natuur mee. Bezoedeld een beeld van de werkelijke natuur. Het kleine. Wordt er valse voorlichting gegeven? Is de subsidie terecht? Experimenten met dieren?

We zitten er allemaal met de neus op. Wordt wel wakker en kijk vooral naar kleine dingen in de natuur. Staats bosbeheer geeft in elk geval niet het goede voorbeeld.

Bronnen:
http://www.jachtargumenten.nl/2-uncategorised/35-leo-van-malsen Elzevier: http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2010/7/Natuurexperiment-Oostvaa… http://www.dooddoetleven.nl/dooddoetleven/download/common/de_sterfte_va… http://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit