Grote verschillen in aansluittarieven

28 may 2014
Almere

Wie een woning in Poort wil aansluiten op stadsverwarming, betaalt daar 6959,92 euro voor. Een woning in de wijk Noorderplassen is veel goedkoper om op stadsverwarming aan te sluiten. Daar betaalt men ’maar’ 4346,32 euro. Dat is 2613,60 euro goedkoper. Het aansluittarief in Noorderplassen is overigens inclusief de toeslag voor duurzame warmte die de huishoudens krijgen via het zoneiland aan de Hogering. De energie wordt omgezet in warmte.
Ondanks het milieuvriendelijke zoneiland is Noorderplassen volgens Nuon-woordvoerder Ariane Volz toch minder duurzaam dan Poort. ,,In Noorderplassen realiseren wij een CO2 emissiereductie van 50 procent. In Almere Poort reduceren we de CO-uitstoot met maar liefst 92 procent. Dat was destijds de eis die de gemeente Almere stelde. Dat is een duurder systeem en daarom is het aansluittarief in Poort hoger’’, aldus Volz.
Na een openbare inschrijving koos de gemeenteraad in 2008 voor Nuon als energieleverancier in Almere Poort. Door de warmtedistributie in Poort te voeden met restwarmte vanuit de Diemer energiecentrale kon Nuon voldoen aan de hoge duurzaamheidsnormen van de gemeente Almere. Het lijkt erop dat de burger hier de rekening voor betaalt.
,,De verschoner betaalt en de vervuiler is goedkoper uit’’, constateert Ed van Weeren van de stichting Niet Meer Dan. Deze stichting strijdt al jaren tegen de in haar ogen te hoge tarieven voor stadsverwarming. Van Weeren is verontwaardigd. ,,Een duurzaam systeem zou juist goedkoper moeten zijn. Daar komt bij dat het heel vreemd is dat Noorderplassen met het zoneiland volgens Nuon minder duurzaam is dan Almere Poort. In Noorderplassen worden de woningen deels met zonne-energie verwarmd’’, aldus Van Weeren, die er tevens op wijst dat een aansluiting op het gasnet met een CO2-reductie van 0 procent slechts 859,10 euro kost.

De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat er geregeld overleg is met Nuon over de uitvoering van de contracten voor de energielevering in Poort.
De aansluitkosten zijn contractueel bepaald. De afwijkingen in de aansluitkosten per (deel)gebied hebben volgens de gemeente mede te maken met ’de investeringskosten van Nuon en de duurzaamheidskwalificaties’.
’Sinds het aangaan van de energiecontracten is er het nodige veranderd in het denken over energieopwekkingen, de technische mogelijkheden en de rendementen. Ook moet rekening gehouden worden met gewijzigde regelgeving (Warmtewet en Warmtebesluit)’, aldus de gemeente.
Wethouder Henk Mulder zegt de bestaande contracten te respecteren, maar staat wel open voor het idee om in de nabije toekomst de energievoorziening anders met elkaar te organiseren.

Mulder: ,,Er zijn steeds meer mensen, vooral zelfbouwers, die hun eigen energievoorziening inbouwen bij het realiseren van hun droomhuis. En dan is het natuurlijk wel steeds moeilijker uitlegbaar dat zij hoge aansluitkosten betalen terwijl ze zelf maar weinig energie van buiten nodig hebben. Dat past niet meer zo bij de huidige tijd en kan vast beter.”