Voedselloket opent sociale supermarkt

24 november 2011
Almere

De voordelen voor de cliënten en het VLA zelf zijn groot. Het VLA kan op deze wijze nog meer voor haar cliënten betekenen dan nu. Met name op het terrein van activering en signalering ligt de grote winst. In de huidige situatie wordt een gestandaardiseerd pakket aan huis geleverd. In de nieuwe opzet kan de cliënt zelf een pakket samenstellen dat is afgestemd op eigen voorkeuren, budget en gezinssamenstelling. Daarbij komt de cliënt naar de super waar ruimte is om in contact te komen met lotgenoten en budgetadviseurs. Omdat er vaker contact is, kan een huishouden beter worden gevolgd. Hiermee kan tevens het bestedingspatroon beter gesignaleerd worden. Allemaal stappen voorwaarts om gezinnen zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken.

De resultaten van de gecombineerde aanpak van voedselverstrekking gekoppeld aan (verplichte) hulpverlening zijn goed. De gemiddelde doorlooptijd is 3,5 maanden en slechts 10 procent van de cliënten doet opnieuw een beroep doen op het VLA. Door de crisis doen steeds meer mensen een beroep op het VLA. In 2011 heeft het VLA nu al een kwart meer huishoudens geholpen dan in 2010. De opbrengst van de voedselinzamelingen bij de supermarkten blijft gelukkig op peil. Hiervoor is het VLA het Almeers publiek erg dankbaar. De subsidie is echter gelijk gebleven en het VLA mist ook grote sponsoren.