D66 wil actie tegen woekerende waterplanten

11 july 2011
Almere

'Watersportrecreatie is een kernkwaliteit, dat staat althans in het Oostvaardersakkoord, het huidige coalitieakkoord", aldus raadslid Jan Lems van D66. "In de praktijk zien we deze tak van sport langzaam maar zeker ten onder gaan door waterplanten en blauwalg. Dat doet het imago van Almere als waterrecreatie-stad geen goed.'

Dure maaier

'Voor de watersporters en watersportondernemers is het buitengewoon vervelend. Het kost de ondernemers geld omdat recreanten weg blijven. Eigenaren van boten moeten het blijkbaar zelf maar uitzoeken. Bewoners rond de Noorderplassen liepen met hun motorboten steeds vast in de wiervelden met schedefontuinkruid. Ze waren de overlast zo beu dat ze een amfibievoertuig hebben gekocht waarmee ze nu zelf de wiervelden maaien en de bodem baggeren. De aanschaf heeft ze maar liefst 65.000 euro gekost. Dat zou toch niet nodig moeten zijn.'

Eigen straatje

Reden voor D66 om aan het college vragen te stellen over de verslechterde onderwatersituatie. De partij wil weten hoe het zit met het aantal en de aard van de overlastmeldingen. Ook wil D66 weten wat het college gaat doen om de problemen op te lossen en of hierover afstemming is met Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.

'Als dit de invulling op het water is van het principe van het college 'Almeerders houden hun eigen straatje schoon', dan vindt D66 dat toch echt te ver doorgeschoten', stelt Jan Lems. 'Want dan verliest ze het belang van watersporters, ondernemers én de stad uit het oog.'

(Foto: Fotopersbureau GDB Almere)