'Het Poorthuis': iedere dag een stap dichter bij realisatie

17 october 2011
Almere

'De kern van het initiatief sluit aan bij de kern van particulier opdrachtgeverschap', zegt Adri Duivesteijn, wethouder in Almere. 'Het gaat om het stimuleren van de zelfkracht van mensen. Wij doen dat - met het programma IkbouwmijnhuisinAlmere - op het gebied van woningbouw, de initiatiefnemers van 'Het Poorthuis' helpen jongeren aan een steviger plek in de samenleving.'

De bouw van het centrumgebied start op 28 oktober 2011.

Opvanghuis

'Het Poorthuis' is een initiatief van vijf gezinnen, die samen een opvangtehuis voor jongeren en een buurtcentrum willen realiseren. Dat betekent dat zij - naast een eigen woning - gezamenlijk een voorziening bouwen, waar plaats is voor drie jongeren. 'Het is geen professionele zorg', staat in de nieuwsbrief van 'Het Poorthuis' weergegeven, 'maar vrijwillige zorg vanuit een goed hart.' Het gaat bijvoorbeeld om tienermoeders die op de wachtlijst staan voor opvang, jongeren die tijdelijk op straat staan, of jongeren die net zijn afgekickt.

Goede buren

Momenteel wordt het definitieve ontwerp opgesteld. 'We verdelen de taken die op ons afkomen, en dat zijn er veel', stelt de woongroep. 'Van het bouwproces tot contacten met de gemeente, bank en sponsors. Als we deze uitdaging met elkaar goed doorstaan, zullen we ook vast goede buren worden straks. Hoe verschillend we ook zijn, één ding delen we met elkaar: we willen van betekenis zijn voor anderen.'

De bouw van 'Het Poorthuis' start zodra de financiering rond is. In totaal is, naast de hypotheken die de gezinnen inbrengen, 300.000 euro nodig. 'Als er 150.000 binnen is, durven we het aan om te tekenen voor de grond en de eerste paal te laten slaan.' De teller staat nu op 30.000 euro.

Homeruskwartier

'Het Poorthuis' is voorzien in het centrum van Homeruskwartier in Almere Poort, een wijk die wordt ontwikkeld als 'staalkaart van opdrachtgeverschap'. In lijn met het Almere Principle 'Mensen maken de stad', wordt de zeggenschap over het wonen hier principieel bij de mensen zélf neergelegd; in Homeruskwartier krijgen ruim duizend huishoudens de mogelijkheid actief en concreet vorm te geven aan hun eigen woning, eventueel in combinatie met bedrijfsruimte.

'Staalkaart'

Voor de ontwikkeling van het centrumgebied van Homeruskwartier, letterlijk het hart van de wijk, heeft het gemeentebestuur gekozen voor een uitbreiding van de bestaande 'staalkaart'. De ambitie is om, langs de lijn van Bouwgroepen en 'Ikbouwmijnwinkel', een origineel, authentiek centrum te realiseren, dat wordt gekenmerkt door de kleine schaal.

Elders in Europa, met name in Duitsland, zijn Bouwgroepen een bekend fenomeen; in Nederland kennen we het echter (nog) niet. De drijfveren achter Bouwgroepen zijn, anders dan bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, niet noodzakelijkerwijs ideologisch gedreven; Bouwgroepen hebben zich verenigd omdat - door de bijkomende schaalvoordelen - samen méér mogelijk is dan individueel het geval is.

Om een levendig centrum te garanderen, moet iedere Bouwgroep op de begane grond een publieke ruimte realiseren; dat kan een winkel zijn, bedrijfsruimte, horeca of een maatschappelijke voorziening als 'Het Poorthuis'.

Enthousiast

Wethouder Adri Duivesteijn is enthousiast over 'Het Poorthuis'. 'Het past in deze tijd van individualisering en emancipatie om verantwoordelijkheden die voorheen primair bij de overheid of instituties lagen, meer en meer bij de mensen zelf neer te leggen. Dat is ook de kern van het Oostvaardersakkoord: we stimuleren mensen actief te participeren in de maatschappij; de verzorgingsstaat wordt meer en meer een participatiesamenleving. 'Het Poorthuis' doet dat op verschillende manieren: de initiatiefnemers kijken niet naar ontwikkelaars of corporaties voor de bouw hun eigen woning en de drie 'opvangwoningen', ze realiseren zelf een maatschappelijke voorziening, en investeren zo in het leven van jongeren die -om welke reden ook- zijn vastgelopen.'

In het centrum is ruimte voor zo'n 325 woningen en 12.000 vierkante meter publieke ruimte. Inmiddels hebben veertien initiatiefnemers zich gemeld, en worden de contouren van het centrumgebied zichtbaar.

Eerste paal

Op 28 oktober wordt gestart met de bouw. Er wordt een eerste paal geslagen voor Campus Homerus, een gebouw met 25 appartementen, en anderen starten op korte termijn met de bouw van hun winkel: een 'doe 't zelf winkel', een winkel gespecialiseerd in tropische levensmiddelen en een optometrist. Volgend jaar volgen een Hindoestaans cultureel centrum en een basisschool.