Fractie Molina verbijsterd over wachtlijst Leger des Heils

29 july 2009
Almere

Fractie Molina had in oktober 2008 al vragen hierover gesteld en de situatie van de dakloze gezinnen in Almere lijkt niet te zijn afgenomen, noch gestabiliseerd. "Er lijkt helaas een toename te zijn van dakloze gezinnen in Almere, een situatie die Fra