Gemeente start onderzoek naar inzameling afval via de prullenbakken in 2017

23 december 2016
Roermond

Het onderzoek heeft als doel te bekijken hoe we de inzameling van consumentenafval in de binnenstad in de toekomst vormgeven en welke inzamelmiddelen we hiervoor gaan gebruiken.

Vanaf medio oktober 2015 stonden er als pilot in Roermond twee persprullenbakken van ESE (de Clean Cube) in de binnenstad: één in de Steenweg (nabij de hoek met de Paredisstraat) en de andere in de Grote Kerkstraat. Nu de pilot is afgelopen, worden de persprullenbakken vervangen door gewone prullenbakken. 
Een persprullenbak werkt op zonne-energie en perst het afval samen, waardoor er meer in kan. Doel van het pilotproject was om inzicht te krijgen in de werking van de techniek van de persprullenbak en de inzameling. De resultaten van het pilotonderzoek hebben informatie opgeleverd voor de toekomst.
De gemeente Roermond wilde met deze pilot ook bijdragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe voorziening. Met de praktijkervaring die de fabrikant nu opgedaan heeft, zal gewerkt worden aan een verbeterde versie. Beide partijen kijken dan ook - vanuit dat aspect - met tevredenheid terug op deze pilot.
Foto: Wethouder Raja Fick bij installatie eerste persprullenbak, 9 oktober 2015.