Nieuwe verkeerssituatie bij Maastricht - eerste ervaringen

21 december 2016
Maastricht

Vinger aan de pols

Samen met de gemeente Maastricht volgt Rijkswaterstaat de nieuwe verkeerssituatie op de voet en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat géén file in de tunnel ontstaat. In de eerste dagen na ingebruikname hebben de wegverkeersleiders daarom ingegrepen in de verkeerssituatie bij knooppunt Europaplein. Daar ontstaat extra drukte door verkeer dat zich vergist heeft en keert via afrit 55 (Randwyck/Oeslingerbaan). Tegelijkertijd maakt meer verkeer gebruik van afrit 55 om door te rijden richting John F. Kennedysingel en/of Avenue Céramique. De extra drukte kan in spitstijden een file veroorzaken tot in de onderste (A2) tunnelbuis richting zuiden.
Maatregelen waar nodig
Wegverkeersleiders kunnen in dit geval verschillende maatregelen nemen om file in de tunnel te voorkomen. Zoals het verlagen van de maximumsnelheid op de rijbanen richting tunnelmond. Of het afkruisen van één of meerdere rijstroken en – als dat nodig is – het tijdelijk afsluiten van een tunnelbuis. Zo ontstaat een ‘gat in de file’ ter plekke van de tunnel, maar tussen Kruisdonk en Geusselt kan de file fors oplopen. Zodra de file voorbij de tunneluitgang is opgelost, worden de maatregelen teruggedraaid en kan verkeer weer veilig en vlot door de tunnel rijden.
Meer weten?
Kijk op www.a2maastricht.nl/rijroutes voor meer informatie over de nieuwe verkeerssituatie en een overzicht van rijroutes voor doorgaand en lokaal verkeer sinds vrijdag 16 december 2016.
Op foto projectbureau A2: voorbeeld van oude en nieuwe situatie.

Ri. Maastricht-Centrum Zuid via J.F. Kennedysingel vanuit 't noorden? Volg N2 bij Kruisdonk, rijd bovengronds verder https://t.co/BwR16neycv

— MaastrichtBereikbaar (@naarMaastricht) 21 december 2016