OPINIE: ”Wir haben es nie gewusst” - de tram en de beerput

11 december 2016
Maastricht

Door Kitty Nuyts

Liberale Partij Maastricht werd jaren geleden door een tal van ingenieurs er op gewezen dat de brug te zwak (vorkconstructie) was en niet gebouwd was voor de tram (draagkracht en bollende brug) en dat aanpassing 30-40 mln zou kosten. Wij hebben dat meteen bij wethouder Nuss en Aarts gemeld, maar die hebben daar niets meegedaan.
In plaats hier goed onderzoek naar te doen bleef het college doorgaan met het zetten van vervolgstappen want ze hadden haast. Raadstukken werden gemaakt en door het college geaccordeerd en aan de raad voorgelegd. Die ze kritiekloos goedgekeurden, behalve de Liberale Partij Maastricht. Onze fractie werd als "anti tram" neer gezet.
Wij hebben zelfs nog een motie ingediend om eerst de aanpassingen aan de brug en de kosten te onderzoeken en een pas op de plaats te maken en de resultaten van die extra kosten af te wachten. Onze motie werd verworpen. Twee raadstukken loodste Nuss er nog snel doorheen zonder diepgaand onderzoek! 

Wethouder Aarts die het dossier van Nuss overnam, liet op ons aandringen een onderzoek doen naar de kosten en het bedrag dat de Liberale Partij Maastricht jaren van te voren aangaf (30-40 mln) werd bevestigd in het onderzoek.
Saillant detail: ondertussen belandde de gemeente voor de Raad van State, waar wethouder Aarts het in het belang van de stad achtte, om het inmiddels gedane onderzoek achter te houden, te verzwijgen. Het onderzoek waaruit bleek dat de kosten brugaanpassing inderdaad 30-40 mln bedroegen. Toen de Raad van State daar achterkwam, heeft ze de twee raadstukken vernietigd ( die raadstukken waarvoor onze fractie een motie had ingediend om die niet goed te keuren of nog beter af te voeren van de agenda.

Woensdag  wordt dus de gang van zaken geëvalueerd.

Geen enkele wethouder kan zeggen: "wir haben es nie gewusst" . De "anti tram Partij" heeft Nuss elke vergadering over de tram hier mee geconfronteerd.

Immers het tramproject moest erdoor gejaagd worden. Zonder diepgaand onderzoek.
Maar ook de kritiekloze meerderheid van de Raad is natuurlijk schuld hieraan!

Wij hebben in elk geval ons best gedaan om een nutteloos 70 mln project te verijdelen. Helaas is ons dat niet gelukt. Daarvoor hebben we meer zetels nodig! Ons moto wordt steeds actueler: het belastinggeld van de burger moet verantwoord besteed worden en niet besteed worden voor de hobby's van wethouders. Zoals MER rapportage al aangaf:  nut en noodzaak bij dit tramproject ontbreken...dan is 70 mln beter aan zorg, banen en vangnet besteed. Tenminste dat vindt de Liberale Partij Maastricht, u ook?

Namens de Liberale Partij Maastricht

Kitty Nuyts