OPINIE: En ondanks alles wordt er dan toch een vergunning verleend aan de Parkweg…

01 december 2016
Maastricht

Integriteit

Laten we het in dit geval eens hebben over integriteit. Er wordt veel gepraat over integriteit maar als integriteit een rol gaat spelen wordt wel eens weggekeken, wordt de lijn niet  recht doorgetrokken. Nu zou je kunnen zeggen, maar dát is juist politiek. Maar laat het nu toevallig zo zijn dat er is afgesproken dat  i.v.m. dat vertrouwen dat  de politiek zo graag van de burger wil terugwinnen, we ons daar niet meer achter mogen verschuilen. Het is namelijk een van de grootste aversies die de burger tegen politiek heeft. En terecht.
Een bonte avond kan ons stadsbestuur u bezorgen met  voorbeelden waar de integriteit even geparkeerd werd. Die avond kan zelfs met journaal uitzendingen en nieuwsberichten gelardeerd worden. Want nooit zullen we meer de Vinkenslag-bonnetjes-affaire vergeten waar 1 mln en veel meer werd betaald voor verhuiskosten van woonwagens die slechts 1/10 deel van het bedrag bleken te zijn. Hoe de belastingdienst de gemeente hierop heeft aangesproken of niet, is onbekend.

Maar dat dossier rammelde zo van alle kanten dat de Europese commissie van de Efrosubsidies de wethouder afstrafte en de subsidie voor de Vinkenslag terugeiste. Edoch de meerderheid van de Raad liet de wethouder gewoon aanblijven, want de integriteit was niet in het geding….zeer zorgwekkend.

De Tram, het project dat er door heen werd geduwd. 70 mln moet de belastingbetaler ophoesten en hij krijgt er niets voor terug. Nut en noodzaak ontbreken gaf de Milieu effect rapportage aan en toch haalde de wethouder geen streep door dit megaproject. Maar hoe kregen de wethouders dit project er nu door? Door de cruciale punten buiten het onderzoek te houden en ondertussen de raadstukken erdoor te jagen en bij de Raad van State het eerste onderzoek dat enige diepgang had, achter te houden. Vindt u dat een wethouder die de eed aflegt dat hij naar waarheid en getrouwe zijn ambt zal invullen, een onderzoek mag achterhouden dat de uitkomst van het vonnis van de rechter bepaalt? De Raad van State kwam er achter en vernietigde twee raadstukken.
Verontrustend is ook hier weer  de meerderheid van de raad vond dat een wethouder niet in strijd met de integriteit handelde. (Natuurlijk is ook verontrustend dat de meerderheid van de Raad nauwelijks kritisch vermogen heeft en weinig  werk maakt  van haar controlerende taak).Daarom herhalen zich dit soort voorvallen  omdat ze nooit door de raadsmeerderheid worden afgestraft.

Ons stadsbestuur rolt helaas van de ene affaire in de andere. Nu deze Vos-affaire weer.   Niet alleen werd van te voren de boot afgehouden om informatie aan de raad te verstrekken over de komst van een azc aan de Parkweg,  en werd vervolgens de Raad en de stad overvallen met dit fait accomplit.  De deuren in het stadhuis sloten zich helemaal toen in de stad rondzoemde dat Vos in de problemen zat en er een bezoek van de Fiod zat aan te komen.  Zou je zeggen, dat de burgemeester die hoeder van de integriteit wil zijn,  dan even achter de oren krabt en  pas op de plaats maakt en alsnog onderzoekt. Maar nee, het proces rondom de Parkweg ging op volle toeren door. En toen de Fiod even later was binnengevallen en beslag was gelegd, kreeg de Raad abrupt een email dat er niets aan de hand was want Vos had het pand een  of twee dagen nadat “het rond was met het coa”, net op tijd over gedragen aan Lea Immobilien.

Welk gewicht legt de integriteit op dat moment in de schaal? Waarom laat de burgemeester deze transactie gewoon door  gaan? Wordt soms gedacht dat de burger het goedkeurt dat zaken worden gedaan  met een pandeigenaar die door de Fiod is opgepakt, in hechtenis wordt genomen, wiens panden in beslag worden genomen, behalve dit pand aan de Parkweg omdat het nog net op tijd is overgedragen. (En als er beslag zit aan te komen of een faillissement  mogen geen transacties plaatsvinden ten nadele van de boedel)….

Een simpele recherche leert al dat het miljoenen pand slechts voor € 750.000 is verkocht en de notariële akte rammelt van alle kanten, er is zelfs eigendom overgedragen dat niet van Vos is. Dus argwaan zou zeker moeten rijzen.

Maar dat is nog niet alles. De Fries Groningse hypotheekbank klopt nu bij het college aan met een tal van vragen die ze heeft over het feit waarom ons stadsbestuur in zee is gegaan met Vos. En al zijn de antwoorden straks nog zo “slim af geformuleerd”, wij weten met zijn allen dat de burgemeester heeft nagelaten om haar controlerende taak op te pakken wat betreft het pand dat de burgemeester zelf heeft aangewezen als een geschikt pand  voor een azc, nagelaten heeft om een bibob onderzoek te doen naar de pandeigenaar, zelfs nadat de Fiod was binnengevallen,  en heeft nagelaten om deze vergunning te weigeren omdat er een smet rust op deze hele transactie.   Ook hier weer werd door het stadsbestuur de kans  met beide handen gegrepen om het beetje vertrouwen (5% onderzoek flycatcher)    dat de burger nog in de politiek heeft, te verkruimelen.
Zorgen voor meer vertrouwen in de politiek,  heeft het zin om naar de borrel te gaan?

Namens de Liberale Partij Maastricht
Kitty Nuyts