Oproep Ronduit Open aan dissidenten: geef raadszetel terug

01 december 2016

Niet ontkend kan worden dat beide raadsleden de laatste tijd zichtbaar steeds meer moeite kregen met deze werkwijze van Ronduit Open. Met de blik op de toekomst zou binnenkort een interne bijeenkomst plaatsvinden om op basis van de beginselen van Ronduit Open de eenheid in de Fractie te versterken. Het is jammer dat de drie fractieleden zonder enig overleg tot deze stap hebben besloten. Deze handelwijze is noch ronduit, noch open.

Opgemerkt moet worden dat zowel de heer Kierkels als de heer Flinsenberg niet op eigen titel Raadslid zijn geworden maar voor het overgrote deel op basis van stemmen die bij de laatste verkiezingen op andere kandidaten van Ronduit Open zijn uitgebracht. Samen heeft men slechts 16,4% van de stemmen die de twee zetels op basis van de kiesdeler waard zijn. Het afstaan van hun twee zetels zou de enige logische stap zijn, aangezien zij er op basis van op hen uitgebrachte stemmen in de verste verte geen recht op hebben geen recht op hebben. Voor maar liefst 83,6% zijn de twee zetels toe te schrijven aan Ronduit Open, en dus niet aan Leudal Sociaal. Om die reden zullen beiden worden verzocht hun zetel ter beschikking te stellen.