Kerstbomen voor het goede doel

23 november 2016
Swalmen

Door Roy van Melick, Stichting Emmaus Perspectief

Uw kerstboom kunt u vanaf vandaag bestellen via onze website www.emmaus-perspectief.nl het betreft door ons zelf geselecteerde Picea Omorika kerstbomen in diverse afmetingen. Graag willen wij de doelen voor dit jaar aan u voorstellen.

Stichting Kumi Hospital Uganda heeft als doel de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio te verbeteren. Ze investeren o.a. in projecten waarmee de primaire zorg voor moeder en kind op een hoger plan komen te staan, het ziekenhuis op lange termijn zelfvoorzienend kan zijn en zo de continuïteit kan bieden in de zorgverlening. Hun drijfveer dat ieder mens op de wereld recht heeft op een volwaardig bestaan ongeacht de plek waar hij geboren is, gaf ons de doorslag hen met de jaarlijkse kerstboom actie financieel te kunnen ondersteunen.

Het Toon Hermanshuis in Roermond is net als Emmaus perspectief een jonge stichtin. Het Toon Hermans Huis Roermond is een inloophuis voor mensen - jong en oud- die zelf met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats, waar noodzakelijke begeleiding en ondersteuning geboden wordt, de deur staat er voor iedereen wagenwijd open. De aangeboden zorg richt zich op de kwaliteit van het leven en niet op het medisch aspect van de ziekte.

De gehele opbrengst van de verkoop van de kerstbomen gaat naar deze doelen. Wilt u meer weten over Emmaus Perspectief en onze kringloopwinkels dan nodigen we u van harte uit op de Genoenhof.

Uiteraard zien wij u ook graag terug op hoeve Genoenhof in Swalmen tijdens onze kerstmarkt van 7 tot 22 december a.s.