Voorzitter Rode Kruis: 'We hebben nu zelf hulp nodig'

13 november 2016
Castricum

Voor de meesten van ons is het Rode Kruis een begrip. Dreigt namelijk ergens op de wereld een humanitaire ramp, dan wordt in het journaal vaak in één adem de inzet van het Internationale Rode Kruis vermeld. Dat opereert vanuit Genève en coördineert de hulp voor het lenigen van de ergste nood.
Veel minder bekend is echter dat het Rode Kruis Nederland zich via de plaatselijke afdelingen dag in dag uit inzet voor de eigen gemeenschap. En dat dit – afgezien van de financiële giften - alleen mogelijk is dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. Bij de afdeling Castricum is dat bijvoorbeeld Han Thesingh. Na zijn pensionering als officier bij de mariniers moest hij niet aan stilzitten denken. Eerst werkte hij als vrijwilliger een aantal jaren bij de Dierenambulance. Dat werk deed hij met groot plezier, totdat hij vier jaar geleden voorzitter werd van de afdeling Castricum. Met die afdeling was hij al verbonden via zijn inzet in het tracing team, dat ook onderdeel van het Rode Kruis uitmaakt.
Waaier aan activiteiten Han Thesingh: “Na het ontstaan van de CAL zijn de drie Rode Kruisverenigingen van Akersloot, Castricum en Limmen samengevoegd en is het kantoor, zeg maar kantoortje, gevestigd aan het Kooiplein. Het klinkt erg officieel, maar al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Bovendien wordt de ruimte zoveel mogelijk benut voor allerlei activiteiten van in hoofdzaak maatschappelijke aard. Maar ook de VVE van de tegenovergelegen flats maken er voor hun vergaderingen gebruik van. Wij moeten nu eenmaal financieel onze eigen broek ophouden en onze eigen inkomsten genereren. Die komen vooral uit de jaarlijkse collecte, betaalde EHBO-inzetten bij evenementen en cursusgelden voor de EHBO-lessen. Overigens zijn we bij veel meer activiteiten betrokken, zoals het maatjesproject ‘Samen 2’, ‘Meet & Eat’, de Telefooncirkel en de wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen op diverse locaties.”
Coördinatie Om al die ballen in de lucht te houden èn tegelijkertijd het benodigde geld bijeen te brengen en te beheren, zijn ook weer vrijwilligers nodig. “Vandaar”, zegt Han Thesingh, “dat het bestuur dringend versterking zoekt. Dat des te meer, daar wij naast onze huidige activiteiten meer aandacht willen gaan besteden aan zelfredzaamheid. Niet als lege formule of zoveelste kreet uit Den Haag, maar in de vorm van concrete hulp. Hulp, die het met name ouderen mogelijk moet maken, om via workshops en begeleiding langer zelfstandig in hun eigen omgeving te blijven functioneren.
Om echter een lang verhaal kort te maken: er zijn op dit moment twee functies, waarvan we graag zouden zien dat ze op korte termijn door enthousiaste vrijwilligers werden ingevuld. Daarbij gaat het om een penningmeester en een coördinator zelfredzaamheid.”
Binnen redelijke grenzen Wie de zoekvraag van Han Thesingh leest en geïnteresseerd is, zal zich als eerste waarschijnlijk afvragen welke tijdsinvestering ermee gemoeid is. “Gemiddeld”, zo verzekert Thesingh, “niet meer dan een dagdeel in de week, dat grotendeels naar eigen inzicht kan worden ingevuld. Het enige dat echt vastligt, is één keer in de maand de bestuursvergadering bijwonen. En al is het onbetaald werk, is er wel een goede regeling voor eventuele onkosten. En, moet ik eraan toevoegen, het is buitengewoon bevredigend werk. Je doet iets voor de ander en tegelijk verrijk je jezelf door de voldoening die het je geeft. Tenminste, zo ervaar ik het. Naast het voorzitterschap, verleen ik regelmatig Eerste hulp bij allerlei evenementen en ben ik nog steeds betrokken bij Rode Kruis tracing. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met het contactherstel van familieleden van voornamelijk asielzoekers.”

Vacature penningmeester
De afdeling Castricum, met ruim 100 vrijwilligers die opgeleid en vaak uitgerust moeten worden en dus een levendige geldstroom kent, zoekt o.a. een penningmeester. Iemand die ervaring heeft opgedaan in een financiële functie. Belangrijkste taken zijn het beheren van de financiën en het verzorgen van de administratie. Daarnaast stelt de penningmeester de begroting, de meerjarenplanning en het financiële jaarverslag op. Uiteraard denkt hij of zij in het bestuur mee over al wat ter tafel komt en beoordeelt nieuwe plannen op hun financiële haalbaarheid.
Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan een kort mailtje naar het bestuur onder vermelding van uw ervaring en motivatie: [email protected].